A doua întâlnire a membrilor coaliției CALIEDU, 11-13 decembrie 2015

Asociația Learn & Vision

În cadrul proiectului „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU) Asociația Learn&Vision, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației conlucrează pentru a uni minim 12 ONG educaționale din România într-o coaliție. Împreună ne propunem să fim o voce mai puternică a societății civile pentru susținerea fundamentării politicilor publice din sectorul educație pe cercetări. În perioada 11-13 decembrie 2015, vom organiza a doua întâlnire a membrilor coaliției CALIEDU, la care vor participa reprezentanți ai organizațiilor membre și experți din partea proiectului.

Proiectul „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare”, demarat in aprilie 2015, are o durată de 12 luni si este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România. Valoarea totală a proiectului este de 78.961€, din care asistența financiară este în valoare de 63.135€.

Necesitatea implementării acestui proiect este dictată de lipsa coalizării actorilor neguvernamentali din domeniul educației care să se angajeze în elaborarea și promovarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări. În acest context, scopul principal al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a ONG-urilor educaționale naționale și regionale în dezvoltarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări, prin înființarea unei coaliții (CALIEDU). În același timp proiectul urmărește sprijinirea recunoașterii efective a expertizei ONG-urilor în elaborarea politicilor publice prin realizarea unei platforme electronice cu scopul de a oferi un set de resurse relevante (rapoarte de cercetare, metodologii de cercetare educațională, articole științifice, documente de poziție) pentru factorii de decizie și promotorii politicilor educaționale.

În luna septembrie 2015, organizațiile invitate s-au reunit în cadrul întâlnirii de constituire a coaliției CALIEDU, ocazie cu care au fost stabilite o serie de repere importante pentru activitatea coaliției (misiunea coaliției și rolurile ce revin membrilor, planul de acțiune viitoare etc.)

Pasul următor este organizarea celei de-a doua întâlniri a membrilor coaliției, care va avea loc în perioada 11-13 decembrie 2015, la Cluj-Napoca, Hotel Hampton by Hilton, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 67. La întâlnire vor participa reprezentanți ai organizațiilor membre, echipa de proiect și experții din cadrul proiectului. Pe agenda de discuții sunt incluse tematici importante între care: dezbaterea temelor de cercetare prioritare din domeniul educației, în jurul cărora vor fi concentrate eforturile ONG-urilor membre; stabilirea unui calendar de cercetare și de inițiative de politici publice; discutarea planului de diseminare general și a planurilor specifice fiecărei organizații; stabilirea reperelor de colaborare cu instituțiile publice partenere. De asemenea, cu această ocazie va fi lansată platforma online CALIEDU.

Detalii suplimentare puteți obține de la beneficiarul direct al proiectului Asociația Learn&Vision. Persoană de contact: Mariana Dragomir, 0751.799.799, office@asociatialearnandvision.ro