Asociația “Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” Romania

alsdgcAsociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România) a fost înfiinţată în 29 aprilie 2002 ca urmare a iniţiativei unui grup de profesori cu experienţă în domeniul pregătirii profesionale iniţiale şi continue.

Misiunea ALSDGC România este de a forma persoane capabile să gândească critic şi creativ, autonome, responsabile şi pregătite să contribuie activ la progresul comunităţii din care fac parte.

Asociaţia îşi propune să-şi dezvolte o structură organizaţională coerentă, să ofere servicii de formare iniţială şi continuă de calitate ridicată şi să promoveze gândirea critică drept valoare centrală a unei societăţi democratice.

Mai multe informații pot fi gasite pe siteul http://www.alsdgc.ro