Asociația pentru Educație și Formare TopFormalis Oradea

topf-logoAsociaţia pentru educaţie şi formare “TopFormalis” Oradea este o structură profesională persoană juridică de drept privat,non-profit și apolitică.

Obiectivele asociației sunt creşterea nivelului de pregătire şcolară şi profesională a elevilor şi studenţilor, dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice ale cadrelor didactice care predau în învăţământul preuniversitar şi superior, sprijinirea agenţilor educaţionali (elevi, părinţi, profesori) aflaţi în situaţii de criză educaţională, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, inclusiv prin intermediul mediilor neconvenţionale (e-learning, m-learning ş.a.), dezvoltarea managementului educaţional, dezvoltarea unei comunităţi academice bazate pe valorile educaţiei non-formale, implementarea unor activităţi de cercetare în domeniul educaţiei, conceperea și managementul unor proiecte în domeniul educaţiei.

Asociaţia pentru educaţie şi formare “TopFormalis” Oradea are drept misiune creşterea calităţii actului educaţional şi a serviciilor oferite în domeniu.

Informații suplimentare se gasesc pe pagina facebook https://www.facebook.com/top.formalis.oradea.