Rezultatele întâlnirii II CALIEDU, 11-13 decembrie 2015

Asociația Learn & Vision

În cadrul întâlnirii, membrii coaliției CALIEDU au dezbătut și agreat urmatoarele:

 • Documentul de poziție CALIEDU care cuprinde direcțiile mari de acțiune agreate:
  1. Formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor, a întregului personal implicat în educație și formare pe tot parcursul vieții.
  2. Promovarea educației incluzive și multiculturale.
  3. Dezvoltarea culturii și a capacității de evaluare, pe bază de competențe, a rezultatelor învățării, personalului didactic și instituțiilor de învățământ.
  4. Îmbunătățirea participării comunității la procesul decizional din instituțiile de educație și formare.
 • Planul de diseminare
 • Documentul Mic îndrumar metodologic pentru elaborarea instrumentelor și eșantioanelor de cercetare
 • Componența comisiei de cercetare științifică
 • Componența comisiei de politici
 • Platforma CALIEDU

Au fost analizate și s-au stabilit termene pentru urmatoarele activități:

 • Completarea unui chestionar elaborat de către expertul in politici educaționale. Chestionarul se referă la acțiunile concrete pe care Coaliția și membrii ei le vor întreprinde, atât pe termen scurt, până la finalizarea proiectului (31 martie 2016), cât și pe termen lung. Termen de completare on-line: 23 decembrie 2015
  Pe baza răspunsurilor, va fi elaborat, până pe 15 ianuarie 2016, un Plan de acțiune și un Calendar, care vor cuprinde atât activitățile Coaliției pînă pe 31 martie, cât și cele ulterioare acestei date.
 • Realizarea logo-ului proiectului. Conceptul tehnic va fi finalizat în decembrie 2015 ( Asociația Școala Privată Aletheea).
 • Spotul publicitar: realizarea conceptului până în ianuarie 2016; producerea spotului: ianuarie-februarie 2015.
 • Pliantul de prezentare a proiectului va fi finalizat în cursul lunii ianuarie 2016.
 • Partenerii vor încărca pe platforma CALIEDU (Termen: 31 ian. 2016) un prim set de materiale (de cercetare și de politici publice), legate de temele/acțiunile propuse (prioritare și celelalte), dupa ce au fost admise de cel putin 3 membri ai comisiei științifice. Site-ul va fi apoi îmbogățit permanent.
 • Fiecare organizație membră CALIEDU va realiza în perioada ianuarie-martie 2016 cel puțin un eveniment de diseminare pe plan local. Dovezile vor fi trimise la ALV Cluj și încărcate pe platformă.
 • În perioada 26-28 februarie 2016, se va desfășura la Cluj-Napoca un training pe tema realizării de politici publice la care vor participa 1-2 persoane resursă (participarea unei persoane este bugetata) desemnate (până în data de 15 ianuarie 2016) de către fiecare organizație.

Manager de proiect,
Mariana Dragomir

Conţinutul acestui material nu reprezintӑ în mod necesar poziţia oficialӑ a granturilor SEE 2009-2014.