Conferința finală în cadrul proiectului „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU)

Comunicat de presă

CONFERINȚA FINALĂ în cadrul proiectului „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU)

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG Romȃnia

Asociația Learn & Vision și partenerul său Asociația Centrul pentru Studiul Democrației derulează, începând cu aprilie 2015,  proiectul  „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare, în cadrul Fondului ONG România.

Scopul principal al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a ONG-urilor educaționale naționale și regionale în dezvoltarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări, prin înființarea unei coaliții (CALIEDU). În același timp proiectul urmărește sprijinirea recunoașterii efective a expertizei ONG-urilor în elaborarea politicilor publice prin realizarea unei platforme electronice cu scopul de a oferi un set de resurse relevante (rapoarte de cercetare, metodologii de cercetare educațională, articole științifice, documente de poziție) pentru factorii de decizie și promotorii politicilor educaționale.În cadrul acestui proiect a fost constituită coaliția CALIEDU, din care fac parte ONG-uri a căror activitate este circumscrisă domeniului educației și politicilor educaționale.

În data de 24 aprilie 2016, va fi organizată Conferința finală din cadrul proiectului, ocazie cu care vor fi discutate bilanțul realizărilor de până acum și acțiunile prin care se vor asigura continuitatea și sustenabilitatea viitoare a proiectului. La conferință vor participa reprezentanții organizațiilor membre CALIEDU, echipa de experți și echipa proiectului, invitați. Evenimentul va avea loc la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Clădirea 2, Sala T1, Str. Minerilor nr. 85, Cluj-Napoca.

Detalii suplimentare puteti obține de la beneficiarul direct al proiectului Asociația Learn&Vision. Persoană de contact:
Mariana Dragomir,
Manager de proiect
0751.799.799
mariana@learnandvision.ro

Agenda conferinței

Duminică, 24 aprilie 2016

08:45 – 09:00 Înregistrarea participanților
Cafea de bun venit
09:00 – 11:00 Deschidere. Cuvânt de bun venit
Probleme organizatorice
Bilanțul activităților în perioada de implementare a proiectului
Ce putem învăța din proiect? ( SWOT)

Moderatori:
Mariana Dragomir
Șerban Iosifescu
Gabriel Bșdescu
David Mallows

11:30 – 12:00 Pauză de cafea
12:00 – 13:30 Care a fost și care va fi implicarea partenerilor în susținerea măsurilor educaționale bazate pe cercetare și în fundamentarea unor politici eficiente

Moderatori:
Mariana Dragomir
Șerban Iosifescu
Gabriel Bădescu
David Mallows

13:30 – 14:30 Pauză de prânz
14:30 – 15:30 Cum se va asigura sustenabilitatea proiectului (calendar al acțiunilor viitoare. completarea statutului coaliției cu prevederi  punctuale, rolul organizațiilor în perspectivă)

Moderatori:
Mariana Dragomir
Șerban Iosifescu
Gabriel Bădescu
David Mallows

15:30 – 17:00 Reflecții asupra zilei și închiderea conferinței

Moderator: Mariana Dragomir