CONFERINŢA FINALĂ CALIEDU, Cluj-Napoca, 24 aprilie 2016

Masa critica pentru educatie de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare (CALIEDU)

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romȃnia

CONFERINŢA FINALĂ
Cluj-Napoca, 24 aprilie 2016

SUMARUL DECIZIILOR

Priorități privind sustenabilitatea (exit strategy)

 1. Atragerea de către fiecare membru al Coaliției a cel puțin unui ONG dintr-o zonă geografică limitrofă acestuia
 2. Optimizarea comunicării prin identificarea unor solicitări formulate de către instituții cheie – comitetele științifice pot formula o opinie a Coaliției
 3. Identificarea unor actori cheie sau Coaliții care să ni se asocieze
 4. Atragerea Asociațiilor de Studenți și Elevi (e foarte important să le argumentăm colaborarea cu noi prin beneficiile pe care le-ar putea avea din acest parteneriat)
 5. Atragerea Asociațiilor Naționale de Părinți – diseminarea obiectivelor Coaliției CALIEDU
 6. Creșterea asumării / responsabilității membrilor Coaliției, explicitarea și clarificarea mesajului, optimizarea comunicării în cadrul Coaliției
 7. Formularea unui document de poziție (în lucru)
 8. Elaborarea unui document cu prevederi statutare (în lucru)
 9. Funcționarea / optimizarea activității comisiilor științifice

Implicarea partenerilor

 1. Sarcini asumate
 2. Completarea indicatorilor
 3. Reformularea țintelor strategice (comasare cu focus pe formarea și dezvoltarea profesională a actorilor educaționali implicați în educație și în lifelong learning)
 4. Redefinirea punctului 2 din țintele majore: educația de calitate pentru fiecare, iar ca și subpunct – promovarea diversității culturale (NU multiculturalitatea)
 5. Să pornim de la formularea legilor de interes pentru noi și să monitorizăm ceea ce se implementează sau nu, ce identificăm ?, ce soluții găsim ?, care ar fi temele prioritare de cercetare ? (ex: centrele de excelență); dacă există aspecte legislative care nu se implementează – organizăm campanii de lobby și/sau advocacy (ex: fișa de evaluare anuală a cadrelor didactice, portofoliul personal al cadrului didactic etc.)
 6. Educația civică – abordare transdisciplinară !!!
 7. Extinderea CALIEDU în zonele subreprezentate
 8. Postarea resurselor
 9. Mecanisme de decizie privind atragerea de noi membri
 10. Identificarea altor tendințe în funcție de cei care vor asigura bordul de conducere CALIEDU
 11. Activitate de watchdog (”câine de pază, vigilență crescută”) și advocacy pentru soluțiile noi
 12. Coaliția să dureze cel puțin 3 ani
 13. 3 coordonatori – 3 ONG-uri (să se autopropună, să fie consultați, democratic, toți membri Coaliției)
 14. 2 mandate succesive a câte 1 an
 15. Comitetul științific care să funcționeze pe bază de voluntariat (3 – 5 experți din afara Coaliției)
 16. Deciziile la nivelul conducerii Coaliției se vor lua prin vot reprezentativ
 17. Mandatarea de către Coaliție a punctului de vedere a celor care conduc Coaliția
 18. Prelungirea parteneriatului din cadrul Coaliției printr-un act adițional.

Altele

 1. Contactarea Coaliției pentru Educație
 2. Contactare EPALE România
 3. Promovare în rețelele IREA
 4. Postare pe EduManager
 5. Conectare pe google (grup)

Manager de proiect
Mariana Dragomir