CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI LEARN&VISION CLUJ-NAPOCA, EDIŢIA A V-A, CLUJ-NAPOCA, 12 MAI 2017

”MASĂ CRITICĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE. LITERAȚIA, CALE A DEVENIRII”

Preambul

”Aroganța” civilizației actuale este, uneori, dificil de suportat; există, în prezent, mai multă schimbare decât putem ”digera”, omul contemporan este deseori dezorientat, în căutare de identitate și de sens existențial; pentru evitarea alienării, ne vedem obligați să învățăm permanent. Cultura este marea sursă a identității noastre. Când vorbim de civilizație, de cultură, de instruire sau educație, multora dintre noi ni se pare firesc, natural, parcă de la sine înțeles, că știm să scriem, să citim sau să socotim. Dar, ne-am întrebat vreodată, câte persoane din jurul nostru, adulți sau copii, se uită la litere ca și cum acestea ar fi niște simple mâzgăleli pe hârtie sau forme, simboluri, interesante, frumos desenate, însă fără nicio semnificație pentru ei? Cum îi putem ajuta noi, cei care știm carte și pe acești copii sau pe părinții lor, să învețe să scrie și să citească? Cât de mare ar trebui să fie efortul nostru? De unde să începem? Cum să începem? Ce să facem? Ce modele avem? La cine să apelăm? Cum să procedăm? Ce costuri ar presupune acest lucru? Oare în alte țări cum procedează și ce rezultate au? Acestea sunt doar câteva întrebări pe care ni le-am putea pune, în contextul în care avalanșa acestora poate fi interminabilă. Oricât de sensibili și empatici am fi, credem că este aproape imposibil să ne imaginăm frustrarea, neputința, neajutorarea acestor semeni ai noștri. Milton Erickson avea o expresie celebră, și anume: ”Există câteva lucruri pe care le știi, dar fără să știi că le știi. Când vei știi ceea ce nu știi că știi, atunci te vei schimba.” Pe aceste potențialuri imense și resurse interioare valoroase putem miza în schimbarea pe care dorim să o producem și anume, aceea de a contribui și noi la bucuria unei persoane care atunci când deschide o carte o poate citi si înțelege sensul celor citite. Cum putem crește șuvoiul care adună aceste resurse, cum le putem transforma în intervenția pricepută și eficientă care conturează practici și bune practici, soluții și acțiuni, decizii și responsabilități ? Pentru că literația este și o problemă de politici educaționale care ne privește pe toți.

În acest context, Asociația Learn&Vision Cluj-Napoca continuă să urmărească ideea de înfăptuire a unei mase critice pentru a produce o schimbare consistentă, durabilă, la nivel societal.

Vă invităm cu drag să participaţi la lucrările conferinţei pentru a explora împreună căile de urmat pentru realizarea unui/unor autentic(e) proiect(e) de literație.

Personalităţile invitate care vor sustine prelegeri in plen

 • Gabriel Bădescu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Maria Kovacs, Consorțiul Internațional de Lectură și Scriere pentru Gândirea Critică
 • David Mallows, UCL Institute of Education, University College London
 • Sorina Stanca, Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj
 • Claudia Șerban, Université Toulouse Jean-Jaurès
 • Ioana Tămăian, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Ariana Văcărețu, Asociația ”Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România

Secţiuni

 1. Practica reflexivă și profesorul cercetător
 2. Educația adulților. Învățare intergenerațională
 3. Experiențe de literație / bune practici

Prezentările în secțiuni vor fi precedate de următoarele ateliere:

 1. ”Valențele facilitatorului pentru literația în familie” (Diana Șaitiș)
 2. ”Câte bordeie, atâtea obiceie” sau despre diversitate și dificultate în abordarea literației pentru familie (Aurelia Câmpean)
 3. ”Consilierul de lectură – o publicație pentru profesorii de literație” (Monica Onojescu)

Tipuri de activitӑţi

 • Prelegere în plen. Pentru acest tip de prezentare se pretează teme care exprimă tendinţele cele mai noi, analize critice ale stării educaţiei, rezultate ale unei cercetări etc.
 • Atelier/workshop
 • Prezentarea lucrărilor în secțiuni, liber sau/și ppt: 10 min., cu accent pe experiența directă a autorului/autorilor

Cine se poate înscrie

 • Cadre didactice care predau în învăţământul (pre)universitar;
 • Cercetători în ştiinţele educaţiei sau în alte domenii cu aplicabilitate în educație;
 • Reprezentanţi ai autorităţilor din sectorul educaţional formal şi non-formal;
 • Reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale;
 • Formatori care lucrează în educaţia adulţilor;
 • Părinţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi;
 • Studenţi/elevi şi reprezentanţi ai asociaţiilor acestora;
 • Angajatori/beneficiari ai resurselor umane formate prin educaţie.

Calendarul conferinţei

 • 09 aprilie – trimiterea formularului de înscriere completat
 • 25 aprilie – trimiterea lucrărilor in extenso (însoțite de rezumatele în limba română și limba engleza); se vor publica pe suport CD cu ISSN).
 • 27 aprilie – anunțarea participanților acceptați.
 • 12 mai – desfăşurarea lucrărilor conferinţei.

Comisia de organizare

 • Director conferinţă: Ileana Iepure
 • Evaluatori: Aurelia Câmpean, Diana Şaitiş, Silvia Ţinică
 • Înscrieri conferinţă: Ana-Maria Moldovan
 • Primirea participanţilor/secretariat: Nicoleta Ciomaga, Anca Pană

Costuri

Taxa de participare – 50 lei, care poate fi plătită prin virament bancar până în data de 28 aprilie 2017, în contul următor: IBAN RO96BTRL01301205W21278XX, deschis la Banca Transilvania; vă rugăm să specificați pe ordinul de plată ”Taxa participare conferință – numele participantului”. Taxa de participare se va achita până la data de 3 mai 2017. Doar în cazuri excepționale se acceptă achitarea taxei la fața locului, în ziua conferinței. Membrii asociației cu cotizația plătită la zi beneficiază de o reducere de 20% din taxa de participare.

Parteneri

Înscrieri

Pentru înscriere vă rugăm să completaţi formularul accesând următorul link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVKgF9o0EvYpEmaRoX82zdm4JfZuxWh2NGmhJaDicBWpcl3Q/viewform?c=0&w=1

Dacă doriţi să susţineţi mai multe prezentări, vă rugăm să completaţi formular separat pentru fiecare. În cazul în care aveţi întrebări legate de formular vă invităm să o contactaţi pe doamna Ana-Maria Moldovan la adresa conferintaalvcluj@gmail.com. Lucrările și rezumatele lucrărilor se vor trimite pe aceeași adresă de email.

Cerințe de tehnoredactare a lucrărilor:

Tehnoredactarea in Word, în limba română (cu diacritice) font Verdana, cu respectarea urmatoarelor condiții:

 • Formatarea paginii va fi de tip portret, alinieri: stânga 2,5 cm, dreapta, sus și jos 2cm
 • Titlul: font Verdana, dimensiune 14, Bold, cu majuscule.
 • Prenumele și numele, Instituția, Verdana 12, aliniere dreapta.
 • Textul lucrării (3-8 pagini) Verdana, dimensiune 12, distanța între rânduri 1,5.
 • Textul rezumatelor(până la 200 de cuvinte);aceleași dimensiuni ca textul lucrării.