Statut

Viziune Misiune
Forum național de cercetare relevantă și de calitate in educatie Colectarea de date relevante și împărtășirea lor
Identificarea cercetărilor relevante (curriculum, evaluare, crearea situațiilor și experiențelor de învățare, pregătirea profesorilor, culturi organizaționale și management etc.)
Analiza critică a cercetării
Oferirea de modele de bună practică în cercetare
Diseminarea rezultatelor cercetării
Facilitarea accesului celor interesați la resurse
CALIEDU = partener consultat la fiecare decizie importantă în educație
Voce națională de referință în politica educațională pentru programele și măsurile de îmbunătățire / reformă / transformare în educație
Elaborarea și oferirea de feedback pentru propunerile legislative cu impact în educație, folosind rezultatele relevante ale cercetării
Concentrarea intervențiilor pe inovație, pe schimbare, nu pe conservarea stării actuale
Crearea / participarea la grupuri de presiune / de lobby
Structură deschisă de colaborare cu actorii și beneficiarii de educație: profesori, directori, decidenți politici, instituții publice, cercetători, universități, ONG, instituții de cercetare, asociații ale beneficiarilor etc. Construirea unei rețele de comunicare pentru actorii relevanți, inclusiv beneficiarii de educație și atragerea de noi membri
Construirea unor sisteme și instrumente eficiente de comunicare reală adaptate grupurilor țintă majore
Crearea de parteneriate viabile pentru realizarea, diseminarea și aplicarea în practică a rezultatelor cercetări

SCOPUL COALIȚIEI CALIEDU

CALIEDU este o grupare informală de asociații, fundații, centre de resurse și alte persoane juridice care are drept scop principal creșterea gradului de implicare a ONG-urilor cu activitate în domeniul educațional în dezvoltarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări științifice.

OBIECTIVELE COALIȚIEI CALIEDU

Coalitia CALIEDU urmărește:

 • Dezvoltarea capacității de advocacy a coaliției CALIEDU prin instruirea a cel puțin 12 persoane resursă din cadrul ONG-urilor cu activitate în domeniul educațional în ceea ce privește metodologiile de cercetare educaţională şi în ciclul elaborării de politici publice;
 • Întărirea capacității sectorului ONG românesc de a elabora politici, recomandări și cercetări, prin elaborarea unui calendar cu priorități în domeniul cercetării educaționale și de inițiative de politici educationale a coalitiei CALIEDU;
 • Sprijinirea recunoasterii efective a expertizei ONG-urilor în elaborarea politicilor publice prin realizarea unei platforme electronice care să ofere resurse relevante (rapoarte de cercetare, metodologii de cercetare educațională, articole stiintifice, documente de pozitie etc.) pentru factorii de decizie și promotorii politicilor educaționale si care să faciliteze comunicarea dintre diversi factori implicati în elaborarea, promovarea și implementarea politicilor educationale (inclusiv cadre didactice din învățământul preuniversitar sau alte persoane interesate);
 • Promovarea, prin elaborarea unui document de pozitie CALIEDU și prin sustinerea unei campanii de advocacy, a imperativului de a fundamenta deciziile de politică educaţională pe rezultatele cercetărilor științifice, inclusiv prin realizarea unor studii de impact ale politicilor si strategiilor implementate în sistemul educațional ulterior aderării României la Uniunea Europeană.

ACȚIUNILE COALIȚIEI CALIEDU

Dezvoltarea capacității coaliției

 • Realizarea unui set de recomandări pe teme de cercetare; Finalizarea documentului de poziție al coaliției, mesajul CALIEDU, planurilor de diseminare ale membrilor CALIEDU. Discutarea resurselor care urmează să fie postate pe platformă. Agrearea datei și locului instruirii pentru persoanele resursă din ONG-urile membre. Redactarea unui comunicat de presă și organizarea unei conferințe de presă
 • Agrearea unui calendar de cercetare și de inițiative de politici publice
 • Dezvoltarea unor metodologii de cercetare în domeniul educației pentru ONG-uri– întâlnirea 2;
 • Instruirea unor persoane resursă pe metodologii de cercetare educațională și ciclul elaborării politicilor publice

Crearea unei platforme (interfețe electronice) de comunicare între coaliție și comunitate.

 • Dezvoltarea conceptului tehnic și ideatic al platformei
 • Construirea platformei
 • Colectarea unui prim set de resurse relevante pentru România. Sub conducerea expertului în politici educaționale, cu ajutorul membrilor Coaliției, se va colecta un prim set de resurse informaționale relevante pentru sistemul de învățământ din România. Fiecare ONG din Coaliție va furniza cel puțin câte o resursă care va fi postată pe platforma CALIEDU. Aceste resurse vor fi selectate și verificate de expertul în politici educaționale și vor fi postate pe platformă;
 • Lansarea platformei CALIEDU;
 • Adăugarea continuă de resurse

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE.

 • Conceperea unui plan detaliat de diseminare
 • Realizarea instrumentelor de promovare ale proiectului
 • Realizarea de evenimente de diseminare de către fiecare ONG din Coaliție: mese rotunde, spații alocate în cadrul unor conferințe pe teme educaționale în care vor fi prezentate activitățile din proiect și va fi promovat mesajul central al proiectului

ADVOCACY

 • Conceperea documentului de poziție
 • Promovarea mesajului coaliției

PRINCIPIILE CARE FUNDAMENTEAZĂ FUNCȚIONAREA REȚELEI CALIEDU:

 • Profesionalismul
 • Inovația
 • Fundamentarea pe cercetare
 • Orientarea pe rezultate
 • Orientarea pe utilitatea practică
 • Integritate
 • Rigurozitatea științifică
 • Decizii bazate pe:

– comunicare
– cooperare
– dialog
– egalitate
– transparență
– respectarea și valorizarea identității proprii a fiecărui partener și a diferențelor
– nondiscriminare

 • Acțiune congruentă, competentă, consistentă și continua
 • Promovarea voluntariatului
 • Fund raising transparent

CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE ALE COALITIEI CALIEDU

1. Perioada de funcționare

Acordul de participare la Coaliție se va semna pe o perioada de cel puțin 3 ani și modul de gestionare va fi stabilit prin agrearea unor reguli de organizare și funcționare clare și realiste pentru toți membrii Coaliției. Calendarul activităților de cercetare se va reînnoi periodic pentru a reflecta noi priorități. Se va crea astfel o cerere bine articulată de studii privind aspecte ce țin de educația din România care vor contribui la acoperirea unor nevoi reale de cunoaștere și care vor putea fi apoi agregate prin proceduri de systematic review și metaanalize.
Dupa încheierea proiectului (31 martie 2016) funcționarea Coalitiei CALIEDU va fi coordonată de către o organizație membră care va deține preșidenția timp de câte un an.
Coaliția CALIEDU va căuta să se conecteze la rețele naționale și internaționale similare de experți în educație și politici educaționale, un prim pas în acest sens fiind făcut prin implicarea în echipa de proiect a unui expert de la Institute of Education din Londra.

2. Structură de gestionare a Coalitiei

Dupa finalizarea proiectului (31 martie 2016), Coalitia CALIEDU va fi condusa din punct de vedere administrativ de catre 3 coordonatori care apartin la 3 ONG-uri membre si care isi asuma fiecare cate un domeniu de activitate: Politici, Cercetare, Administrare. Coordonatorii vor avea cate 2 mandate succesive (1 mandat-1 an). Toate deciziile se vor lua prin vot reprezentativ.
Comisia stiintifica a coalitiei va fi formata din 3-5 experti din afara coalitiei, care vor actiona prin voluntariat. Acestia vor decide asupra calitatii informatiilor care vor fi publicate pe platforma si vor valida din punct de vedere stiintific toate produsele activitatii membrilor coalitiei.

3. Resurse ale Coaliției (platforma)

Platforma electronică va fi menținută și îmbogățită cu resurse de către solicitant împreună cu partenerii/membri din Coaliție, recurgând și la sprijinul voluntarilor. Organizațiile membre din Coaliție își vor conecta pagina web la platforma electronică de resurse și comunicare cu comunitatea, astfel încât aceasta să fie ușor accesibilă pentru membrii lor.
Organizațiile beneficiare vor continua să implice voluntari în activitățile lor în mod regulat, atât în vederea sustenabilizării rezultatelor proiectului, cât și în noile lor inițiative.
Organizațiile membre CALIEDU vor avea cel puțin o persoană resursă abilitata, cu ajutorul căreia vor fi capabile să inițieze și să desfășoare cercetări care vor contribui la fundamentarea politicilor educaționale.
Capacitatea de advocacy sporită a acestor organizații va putea fi fructificată prin angajarea repetată în activități de advocacy.

4. Condiții de aderare a terților

Continuitatea / sustenabilitatea Coaliției CALIEDU va fi asigurată prin selectarea atentă a organizațiilor care vor fi invitate să facă parte din ea. Noii membri, organizații cu/fără personalitate juridica, pot adera în urmatoarele condiții:

 • Cerere de înscriere
 • Recomandare din partea unui membru al Coaliției
 • Portofoliu de activități al organizației și reprezentativitatea sa pentru grupuri de interes din sfera educației
 • Plata unei cotizații de 10 Euro/an

5. Condiții de încetare a statutului de membru al Coalitiei CALIEDU

Statutul de membru al coalitiei CALIEDU inceteaza in urmatoarele conditii:

 • La cerere
 • În cazul dizolvării asociației
 • Lipsa de implicare în activitățile propuse, nerealizarea atribuțiilor stipulate prin prezentul acord
 • Nerespectarea termenelor stabilite
 • Nerespectarea standardelor de calitate în ceea ce privește documentele / rapoartele elaborate.