Instituții partenere

Institutul de Științe ale Educației București
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Universitatea din Oradea
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Casa Corpului Didactic Cluj
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud
Asociația de părinți din Colegiul Național “Andrei Mureșanu”, Bistrița
Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Școala Gimnazială “Angela Gheorghiu” Adjud