Document de poziție

Coaliția CALIEDU

Asociația Learn&Vision, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației conlucrează pentru a uni minim 12 ONG educaționale din România într-o coaliție. Împreună ne propunem să fim o voce mai puternică a societății civile pentru susținerea fundamentării politicilor publice din sectorul educație pe cercetări, prin implmentarea proiectului „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU).

Viziunea noastră comună, care a stat la baza acestui proces este de a transforma, prin această coaliție, înțelească ca structură deschisă de colaborare cu actorii și beneficiarii de educație (profesori, directori, decidenți politici, instituții publice, cercetători, universități, ONG, instituții de cercetare, asociații ale beneficiarilor etc.) într-n forum național de cercetare relevantă și de calitate in educatie și într-un partener consultat la fiecare decizie importantă în educație.

Pornind de la această viziune, misiunea asumată de Coaliția CALIEDU devine:

 • Colectarea de date relevante, facilitarea accesului celor interesați la date, surse de informare și resurse.
 • Identificarea cercetărilor relevante, analiza lor critică precum și diseminarea rezultatelor acestora.
 • Oferirea de modele de bună practică în cercetare.
 • Construirea unei rețele de comunicare pentru actorii relevanți, inclusiv beneficiarii de educație și atragerea de noi membri.
 • Elaborarea și oferirea de feedback pentru propunerile legislative cu impact în educație, folosind rezultatele relevante ale cercetării
 • Concentrarea intervențiilor pe inovație, pe schimbare, nu pe conservarea stării actuale.
 • Crearea / participarea la grupuri de presiune / de lobby pentru o reformă autentică în educație.
 • Construirea unor sisteme și instrumente eficiente de comunicare reală adaptate grupurilor țintă majore.
 • Crearea de parteneriate viabile pentru realizarea, diseminarea și aplicarea în practică a rezultatelor cercetări.

Pe baza consensului membrilor rețelei CALIEDU, țintele majore ale demersurilor noastre de cercetare, advocacy și comunicare vor fi:

 1. Formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor, a întregului personal implicat în educație și formare pe tot parcursul vieții.
 2. Promovarea educației incluzive și multiculturale.
 3. Dezvoltarea culturii și a capacității de evaluare, pe bază de competențe, a rezultatelor învățării, personalului didactic și instituțiilor de învățământ.
 4. Îmbunătățirea participării comunității la procesul decizional din instituțiile de educație și formare.