Plan de diseminare

Masa critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare (CALIEDU)

Planul de diseminare a activităților și rezultatelor obținute în cadrul Coaliției CALIEDU conține trei piloni principali:

  1. Activități de creștere a vizibilității Coaliției CALIEDU.
  2. Activități de diseminare a informațiilor despre activitățile Coaliției CALIEDU.
  3. Activități de facilitare a comunicării dintre Coaliția CALIEDU și comunitatea interesată de politici educaționale și cercetare în domeniul educației (organizații, experți, publicul larg).

 

CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII COALIȚIEI CALIEDU
Spot publicitar

Scop: promovarea misiunii asumate de Coaliția CALIEDU, aceea de susținere a educației prin politici publice fundamentate prin cercetare.

Timeline: ultimele 3 luni de proiect (ian.-mar. 2016)

Canale de comunicare: online (site, pagina de facebook a Coaliției, platforma online a Coaliției) canale audio-video

Observații: idei despre conținutul și formatul spot-ului și selecția canalelor de comunicare vizate au fost discutate în cadrul întâlnirii a II-a Coaliției CALIEDU (11-13 dec. 2015).

Logo

Scop: promovarea misiunii asumate de Coaliția CALIEDU prin intermediul unei imagini cât mai intuitive

Timeline: ian. 2016

Canale de comunicare: audio-video (spot publicitar) pliant de promovare, platforma online a Coaliției

Observații: realizarea și sponsorizarea logo-ului au fost asumate de Asociația Școala Privată Aletheea București.

Pagina Facebook (FB)

Scop: promovarea activităților Coaliției CALIEDU, diseminarea de informații despre evenimente relevante, semnalarea aparițiilor în presa / luărilor de poziție publice ale Coaliției.

Timeline: pagina de FB este activă în acest moment la următoarea adresă: http://www.facebook.com/caliedu

Observație: promovarea acesteia, pentru atragerea unui număr cât mai mare de aprecieri, va fi făcută de fiecare membru al Coaliției, în cadrul rețelelor la care sunt conectați și prin includerea adresei web a paginii în invitațiile, prezentările și comunicările publice ale CALIEDU.

Monitorizare impact: numărul de aprecieri ale paginii (peste 100 de like-uri până în data de 13 dec. 2015, ora 10,00) număr postări, număr interacțiuni utilizatori etc.

DISEMINAREA INFORMAȚIILOR DESPRE
ACTIVITĂȚILE COALIȚIEI CALIEDU
Dezbateri locale

Scop: promovarea misiunii asumate de Coaliția CALIEDU, popularizarea activităților CALIEDU, construirea de colaborări si inițiative comune cu alte organizații interesate, discutarea unor tematici relevante care privesc politicile educaționale.

Timeline: ultimele 3 luni de proiect (ian.-mar. 2016)

Responsabili: fiecare dintre cele 12 organizații membre

Ținta / indicator: 12 dezbateri publice

Promovare: website-urile organizațiilor, pagina de FB CALIEDU, comunicate de presă

Observații:
– la dezbateri vor fi invitați și reprezentanți ai instituțiilor partenere și alte persoane interesate de activitățile Coaliției CALIEDU (stakeholders)
– va fi stabilită o agendă pentru aceste dezbateri / serii de dezbateri tematice, ghidate în funcție de temele de cercetare prioritare stabilite de Coaliție la a II-a întâlnire a acesteia (11-13 dec. 2015).

Conferința de presă

Scop:
diseminarea rezultatelor activităților Coaliției CALIEDU.

Timeline: la prima întâlnire a Coaliției CALIEDU (sept. 2015) și ultimele 3 luni de proiect (ian.-mar. 2016).

Ținta / indicator: cel puțin 10 participanți și cel puțin 2 apariții în presă.

Promovare: comunicat de presă, invitații mass-media, website-urile organizațiilor, pagina de FB CALIEDU

Observație:
– conferință de presă poate organiza fiecare ONG membru al Coaliției CALIEDU
– comunicatele de presă pot fi organizate și la nivel local, de către fiecare ONG membru al Coaliției CALIEDU.

Pliant publicitar

Scop: Diseminarea informațiilor despre Coaliția CALIEDU.

Timeline: februarie 2016

Promovare
– În cadrul diferitelor evenimente organizate de fiecare membru al Coaliției CALIEDU.

Observație:
– vor fi realizate 3 tipuri de pliante de promovare (toate variantele vor conține următoarele informații obligatorii prezentate cât mai creativ: scop, obiective, rezultate, parteneri, date de contact ale Coaliției CALIEDU, informații despre finanțator și sigle)
– conceptele celor 3 tipuri de pliante au fost discutate și agreate la întâlnirea a II-a a Coaliției CALIEDU.

COMUNICAREA DINTRE COALIȚIA CALIEDU ȘI PUBLICUL INTERESAT
DE POLITICI EDUCATIONALE ȘI CERCETARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Platforma online

Scop: Facilitarea comunicării intre Coaliția CALIEDU si comunitatea interesata de politici educationale si cercetare din domeniul educatiei; furnizarea unui spatiu de diseminare a resurselor de cercetare in domeniul educatiei / politicilor educationale; furnizarea unui spatiu de dialog cu publicul interesat.

Timeline: Lansare cu ocazia întâlnirii a 2-a a Coaliției CALIEDU (decembrie 2015)

Impact așteptat / indicator: cel puțin 100 de vizitatori online de la momentul lansării până la finalizarea proiectului (martie 2016) număr de descărcări, număr de comentarii la secțiunea Forum.

Mijloace de promovare a platformei
– Prin intermediul website-urilor organizatiilor partenere (ALV, ACSD, membrii Coaliției CALIEDU)
– platformă de dezbatere (”open politics”)
– Prin intermediul paginilor de FB ale organizațiilor membre și cea a Coaliției CALIEDU
– Prin intermediul spot-ului publicitar
– În cadrul diferitelor evenimente organizate de fiecare membru al Coaliției CALIEDU.

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE DEJA REALIZATE
Scop: creșterea vizibilității organizațiilor implicate, dezvoltarea organizațională a acestora.

Timeline: conform diagramei Gantt, durata proiectului și postfinalizare

Indicator: 2000 afișe, 2 roll-up-uri, 100 plannere cu elemente de identitate vizuală a proiectului.

Responsabil: ALV, ACSD

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE DEJA REALIZATE
Scop: promovarea, de către ONG-urile implicate, a mesajului central al proiectului

Timeline: durata proiectului și postfinalizare

ONG-urile care au realizat deja activități de diseminare sunt prezentate mai jos:

Asociația Learn & Vision CLUJ-NAPOCA
– Conferinta Internationala ALV “Masa critica pentru educatie de calitate” (8-9 mai 2015)
– Comunicate de presă cu ocazia lansării proiectului și a celor două întâlniri ale Coaliției CALIEDU.
– Conferință de presă organizată cu ocazia primei întâlniri a Coaliției CALIEDU.
– Participarea la emisiunea ”O coaliție pentru educație” (TVR Cluj, sept. 2015)
– Site-ul ALV (www.asociatialearnandvision.ro)
– Platforma CALIEDU este în formă finală și poate fi accesată la adresa: www.caliedu.ro cu interconectivitate la platforma facebook (like, distribuire articole – share – pagina CALIEDU)
– Participare la Conferința organizată cu ocazia ”Zilei Educației” (oct. 2015, Bistrița-Năsăud, organizator: Inspectoratul Școlar Județean Bistrița) și diseminarea activităților proiectului
– Prezentarea proiectului în cadrul Conferinței Internaționale de Educație Nonformală (INEC, Păltiniș, oct. 2015, organizator: Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu)
– diseminarea proiectului în cadrul Conferinței P.A.T.R.I.R de luarea deciziei și prevenirea violenței școlare (nov. 2015).

Asociatia Centrul pentru Studiul Democratiei Cluj-Napoca
– Conferinta internationala FSPAC – Transylvanian Political Science Conference – 28-29 mai 2015
– Dezbaterea publică organizata de Fundația Noi Orizonturi – Școala altfel, TOT educație!- oct. 2015

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice Cluj-Napoca
– diseminarea Coaliției în raportul anual prezentat cu ocazia Adunării Generale a membrilor asociației

Asociația Școala Privată Aletheea București
– diseminare în cadrul cursurilor de formare organizate la Oradea pentru cadrele didactice care predau la clasele pregătitoare (nov. 2015)
– publicare pe site-ul asociației și pe pagina de Facebook
– publicarea unui articol pe blog-ul asociației
– publicarea unui newsletter pe site-ul InfinitEdu
– diseminare în cadrul adunării generale a asociației
– va urma: diseminare în cadrul Conferinței cu tema ”Atelier mozaic pentru identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice” (martie 2016, organizator: Asociația Școala Privată Aletheea, București)

Societatea Civilă Profesională de Psihologie „Ștefan Chivulescu” Târgoviște
– diseminare în cadrul unui simpozion (Târgoviște, nov. 2015)
– va urma: diseminare în cadrul Conferinței cu tema ”Atelier mozaic pentru identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice” (martie 2016, organizator: Asociația Școala Privată Aletheea, București)

Asociația pentru Promovarea Cooperării în Educație Oradea
– diseminare în cadrul cursurilor de formare organizate la Oradea pentru cadrele didactice care predau la clasele pregătitoare (nov. 2015)
– publicare pe site-ul asociației
– diseminare în cadrul adunării generale a asociației
– va urma: diseminare în cadrul Conferinței cu tema ”Atelier mozaic pentru identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice” (martie 2016, organizator: Asociația Școala Privată Aletheea, București)

Asociația Educație pentru Artă Bistrița
– promovare în rândul părinților și adolescenților
– va urma: diseminare în cadrul Conferinței cu tema ”Atelier mozaic pentru identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice” (martie 2016, organizator: Asociația Școala Privată Aletheea, București)

Asociația Pro Schola Montessori Cluj-Napoca
– diseminarea proiectului și Coaliției CALIEDU în cadrul rețelei clujene de școli incluzive (din care fac parte 5 școli gimnaziale din municipiul Cluj-Napoca)

Asociația P.A.T.R.I.R Cluj-Napoca
– diseminare în cadrul Conferinței organizate în cadrul ”Proiectului pentru participare la luarea deciziei și reducerea violenței în școală” (nov. 2015, organizator: P.A.T.R.I.R) și a grupului de lucru organizat în cadrul aceluiași proiect.

Asociația pentru Educație și Formare TopFormalis Oradea

– diseminare în cadrul proiectului ”Let’s Do It Romania” (sept. 2015)
– va urma prezentarea Coaliției și a misiunii sale în numărul viitor (apr. 2016) al revistei online ”Reflecții nonformale – Buletin informativ al Asociației Topformalis” (revistă bianuală).