Politici educaționale

Asociația Learn & Vision

Measures for Roma Inclusion in the Labour Market: from organized hypocrisy to real effectiveness

Authors: Călin RUS, Oana NEȘTIAN SANDU

This study has been developed by the Intercultural Institute Timisoara within the project “Together for a safe start” (TFSS), coordinated by the Department of Medical and Social Assistance, subordinated to the Local Council of the city of Cluj-Napoca, and financed through the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD).

The main objectives of the study were:
- to evaluate the impact and effectiveness of the support measures and interventions offered to people at risk of social exclusion;
- to formulate recommendations for overcoming barriers and increasing the effectiveness and sustainability of the measures directed to the access of people at risk of social exclusion to the labour market.

ROM‐ACT Extinderea accesului femeilor rome la sisteme de validare a învățării non formale și informale (Raport european)

Elaborat de Institutul Intercultural Timișoara, România, pe baza contribuției partenerilor ROM‐ACT:
‐ Asociația Femeilor Rome Drom Kotar Mestipen, Spania (organizația coordonatoare)
‐ Utilități pentru Protecție Socială și Solidaritate ‐ Institutul Municipal de training din Volos, Grecia
‐ Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, România
‐ Centrul Pavee Point Travellers, Irlanda
‐ ONG Slovo 21, Republica Cehă
‐ Asociația Europeană pentru Educația Adulților (EAEA)
‐ Cu sprijinul Centrului de Cercetare a Teoriilor și Practicilor pentru Depășirea Inegalităților din cadrul Universității din Barcelona (CREA) (partener asociat)

Acest raport reflectă analiza efectuată în cadrul proiectului ROM‐ACT la nivel european și la nivel național în Republica Cehă, Grecia, Irlanda, România și Spania privind accesibilitatea femeilor rome și travellers la sisteme de validare a învățării non‐formale și informale. Proiectul ROM‐ACT pune în aplicare una dintre recomandările Primului Congres Internațional al femeilor rome, organizat la Barcelona în octombrie 2010, și se bazează pe rezultatele mai multor proiecte de cercetare anterioare.

ROMACT Widening Roma women’s access to non-formal and informal learning validation systems (European Report)

Elaborated by the Intercultural Institute of Timisoara, Romania, based on contributions from ROM‐ACT partners:
‐ Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen, Spain (Coordinating organisation)
‐ Utilities for Social Protection and Solidarity ‐ Municipal Training Institute of Volos, Greece
‐ Romani CRISS – Roma Center for Social Intervention and Studies, Romania
‐ Pavee Point Travellers Centre, Ireland
‐ NGO Slovo 21, Czech Republic
‐ European Association for the Education of Adults (EAEA)
‐ with the support of the Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities of the University of Barcelona (CREA) (associated partner)

This report reflects the analysis done in the framework of the ROM‐ACT project at European level and at national level in the Czech Republic, Greece, Ireland, Romania and Spain on the accessibility for Roma and Traveller women of the systems of validation of non‐formal and informal learning. The ROM‐ACT project implements one of the recommendations of the 1st International Roma Women Congress, organised in Barcelona in October 2010, and builds on the results of several previous research projects.

Propunere de modificare a procedurilor în vederea flexibilizării accesului străinilor la cursuri gratuite de limba română

CĂLIN RUS
INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMIȘOARA
30 iunie 2015

The situation of Roma School Mediators and Assistants in Europe

Report established by Calin Rus

This report presents the results of an analysis developed in the framework of Council of Europe’s project “Education for Roma Children in Europe” as a continuation of the activities on Roma mediators and assistants initiated in 2004: the organisation of a European seminar on this topic in Timisoara, in April 2004, in partnership with the Intercultural Institute, and the publication of a first report on this topic, based on the presentations and discussion during the seminar.