Politici educaționale

Asociația Learn & Vision

Cadru strategic pentru un învățământ superior echitabil

AUTORI: Alexandru Mihai Ghigiu, Alina Rusu, Cezar Hâj, Ciprian Fartușnic, Daniela Alexe, Delia  Gologan, Gelu Duminică, Luminița Costache, Magdalena Balica, Robert Santa, Șerban Iosifescu

București, noiembrie 2015

Prezentul document a fost elaborat în cadrul proiectului ”Internaționalizare, echitate și  management universitar pentru un învățământ superior de calitate” (IEMU), coordonat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și co-finanțat din fondul structural european POSDRU.

Prin scopul asumat, proiectul își propune să contribuie la creșterea calității în sistemul de învățământ superior în contextul european al Procesului Bologna, prin îmbunătățirea abordării strategice a universităților din România la nivel local, național și internațional. În vederea atingerii acestui scop, prezentul document contribuie la îmbunătățirea accesului și a echității în educație, precum și la creșterea rolului universităților din România și corelarea acestora cu cerințele pieței muncii și nevoile comunității.

De asemenea, documentul contribuie la promovarea echității în educație ca subiect relevant pentru societate, întrucât își propune să servească decidenților și celor implicați în elaborarea politicilor publice ca suport și punct de plecare pentru dezvoltarea unor documente strategice, a planurilor de implementare sau metodologiilor subsecvente, de aplicare. Documentul oferă nu doar o perspectivă asupra situației actuale în învățământul românesc pentru a fi ușor de înțeles care sunt zonele/ariile în care este nevoie de o intervenție urgentă, dar și o perspectivă de viziune asupra modului de dezvoltare a unui sistem educațional românesc mai echitabil. Acesta este completat de un set de exemple de bune practici și modele de implementare ale unor direcții strategice de îmbunătățire a echității.

Propunerile ANOSR pentru Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul 2016
Education policies for raising student learning: the Finnish approach

Pasi Sahlberg, World Bank, Washington, DC, USA

This article argues that system-wide excellence in student learning is attainable at reasonable cost, using education policies differing from conventional market-oriented reform strategies prevalent in many other countries. In this respect, Finland is an example of a nation that has developed from a remote agrarian/industrial state in the 1950s to a model knowledge economy, using education as the key to economic and social development. Relying on data from international student assessments and earlier policy analysis, this article describes how steady improvement in student learning has been attained through Finnish education policies based on equity, flexibility, creativity, teacher professionalism and trust. Unlike many other education systems, consequential accountability accompanied by high-stakes testing and externally determined learning standards has not been part of Finnish education policies. The insight is that Finnish education policies intended to raise student achievement have been built upon ideas of sustainable leadership that place strong emphasis on teaching and learning, intelligent accountability, encouraging schools to craft optimal learning environments and implement educational content that best helps their students reach the general goals of schooling.

EDUCATION POLICY OUTLOOK FINLAND

This policy profile on education in Finland is part of the new Education Policy Outlook series, which will present comparative analysis of education policies and reforms across OECD countries. Building on the substantial comparative and sectorial policy knowledge base available within the OECD, the series will result in a biennial publication (first volume in 2014). It will develop a comparative outlook on education policy by providing:

a) analysis of individual countries’ educational context, challenges and policies (education policy profiles) and of international trends and

b) comparative insight on policies and reforms on selected topics.

Education and Training Monitor 2015 - Romania

This publication is based on document SWD(2015)199. The Education and Training Monitor 2015 was prepared by the Directorate-General of Education and Culture (DG EAC), with contributions from the Directorate-General of Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL) and the Eurydice Network. DG EAC was assisted by the Education and Youth Policy Analysis Unit from the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), the JRC’s Centre for Research on Education and Lifelong Learning (CRELL) and Institute of Prospective Technological Studies (IPTS), Eurostat and Cedefop. The Members of the Standing Group on Indicators and Benchmarks (SGIB) were consulted during the drafting phase.