Politici educaționale

Asociația Learn & Vision

Raport public anual – 2014 Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun

Raportul, elaborat în temeiul art . 219(2) din Legea educaţiei naţionale 1/2011, a fost adoptat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învățământului Superior, în 15 iunie 2015.

- Finanţarea universităţilor de stat în anul 2014
- Tendinţe şi comparaţii internaţionale
- Propuneri de optimizare pentru 2015-2020

Grupul de lucru pentru elaborarea Raportului a fost compus din:
Bogdan Murgescu (coordonator),
Tiberiu Dobrescu, Bogdan Florian, Laurențiu Georgescu, Vlad Petcu, Robert Santa, Gabriel Vîiu,
Gabriela Jitaru, Ramona Zgreabăn, Andreea Gheba