Politici educaționale

Asociația Learn & Vision

Cadru strategic pentru un învățământ superior echitabil

AUTORI: Alexandru Mihai Ghigiu, Alina Rusu, Cezar Hâj, Ciprian Fartușnic, Daniela Alexe, Delia  Gologan, Gelu Duminică, Luminița Costache, Magdalena Balica, Robert Santa, Șerban Iosifescu

București, noiembrie 2015

Prezentul document a fost elaborat în cadrul proiectului ”Internaționalizare, echitate și  management universitar pentru un învățământ superior de calitate” (IEMU), coordonat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și co-finanțat din fondul structural european POSDRU.

Prin scopul asumat, proiectul își propune să contribuie la creșterea calității în sistemul de învățământ superior în contextul european al Procesului Bologna, prin îmbunătățirea abordării strategice a universităților din România la nivel local, național și internațional. În vederea atingerii acestui scop, prezentul document contribuie la îmbunătățirea accesului și a echității în educație, precum și la creșterea rolului universităților din România și corelarea acestora cu cerințele pieței muncii și nevoile comunității.

De asemenea, documentul contribuie la promovarea echității în educație ca subiect relevant pentru societate, întrucât își propune să servească decidenților și celor implicați în elaborarea politicilor publice ca suport și punct de plecare pentru dezvoltarea unor documente strategice, a planurilor de implementare sau metodologiilor subsecvente, de aplicare. Documentul oferă nu doar o perspectivă asupra situației actuale în învățământul românesc pentru a fi ușor de înțeles care sunt zonele/ariile în care este nevoie de o intervenție urgentă, dar și o perspectivă de viziune asupra modului de dezvoltare a unui sistem educațional românesc mai echitabil. Acesta este completat de un set de exemple de bune practici și modele de implementare ale unor direcții strategice de îmbunătățire a echității.

Raportul din 2015 al Think Tank-ului Grup de analiză, atitudine şi acţiune în politica ştiinţei din România

1. Autori, în numele TT-G3A (în ordine alfabetică):

- Alexandru Corlan (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti/Asociaţia Ad-Astra)
Daniel David (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, România/Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA)
- Petre T. Frangopol (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei‖, Bucureşti, România/Academia Română)
- Livius Trache (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „HoriaHulubei", Bucureşti, România/Texas University, Texas, SUA)

2. Experţi invitaţi:

- Lucian Ancu (Universitatea din Geneva, Geneva, Elveţia/Asociaţia Ad-Astra)
- Sebastian Buhai (Universitatea din Stockhom, Stockholm, Suedia/ERMAS)
- Cristian Litan (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, România/ERMAS)
- Gheorghe Silaghi (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, România/ERMAS)
- Aurora Szentagotai (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, România/Albert Ellis Institute, New York, SUA)

3. Autor corespondent:

- Prof. univ. dr. Daniel David

UNESCO SCIENCE REPORT Towards 2030

Foreword

Irina Bokova, Director-General of UNESCO

In 2015, the United Nations General Assembly took a historic and visionary step with the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development. For the first time at this level, the role of science, technology and innovation has been explicitly recognized as a vital driver of sustainability. Sustainability depends on the capacity of states to put science at the heart of their national strategies for development, strengthening their capacities and investment to tackle challenges, some of which are still unknown. This commitment resonates at the heart of UNESCO’s mandate and I see this as a call for action, as we celebrate the 70th anniversary of the Organization.

I see this edition of the UNESCO Science Report as a springboard to take the 2030 Agenda for Sustainable Development forward, providing precious insights into the concerns and priorities of member states and sharing critical information to harness the power of science for sustainability.

The UNESCO Science Report draws a comprehensive picture of the many facets of science in an increasingly complex world – including trends in innovation and mobility, issues relating to big data and the contribution of indigenous and local knowledge to addressing global challenges.

România în “Science & Engineering Indicators 2014”. I. Statistica Descriptiva a Indicatorilor ̧si Ratelor. ̆ (Romania in “Science & Engineering Indicators 2014”. I. Descriptive Statistics of Indicators and Rates.)

ALEXANDRU DAN CORLAN, Spitalul Universitar de Urgență București

Every two years, the National Science Foundation publishes a comprehensive statistical report on scientific research, innovation, science education and public perception of science, named “Science and Engineering Indicators” (SEI). SEI is, naturally, focused on characterising the USA, but for this purpose also includes international comparisons. Romania is mentioned in some of these comparisons, especially in the datasets attached to the SEI report.

We searched for the occurence of ‘Romania’ in the text and data, extracted the indicators and statements we found and reprocessed some of the data anexes that also included statistics about our country.

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR 2015 - 2020

Acest document prezintă strategia națională pentru dezvoltarea învățământului terțiar din România, în perioada 2015-2020. Prioritățile stabilite în acest document, aprobate de Guvernul României, vor utiliza principalele teme prezentate mai jos în vederea analizării, elaborării și evaluării politicilor și inițiativelor relevante, necesare pentru ca această să devină operațională. Prioritățile vor include – fără să se limiteze la acestea – dezvoltarea unor inițiative legislative și sectoriale noi, identificarea măsurilor aferente pilonilor și estimarea costurilor intervențiilor programatice. De asemenea, în elaborarea acestui document s-au respectat principiile din Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, respectiv principiul participării şi transparenţei, principiul continuităţii şi coordonării, principiul responsabilităţii, principiul responsabilităţii, principiul bunei guvernări şi principiul cooperării şi coerenţei.