Politici educaționale

Asociația Learn & Vision

Propunere de politică publică: Crearea unui mecanism de evaluare a calității predării în universități

Autor: Gabriel Bădescu, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Recomandăm ca evaluarea predării de către studenți să fie realizată prin intermediul unei platforme online având următoarele caracteristici:

  1. Confidențialitatea și anonimitatea răspunsurilor este strict garantată. Un motiv frecvent invocat de către studenți pentru necompletarea chestionarelor de evaluare este încrederea scăzută în păstrarea anonimității.
  2. Completarea chestionarelor este solicitată atunci când studenții intră pe site pentru a-și afla notele. Sistemele de evaluare folosite în țări dezvoltate condiționează aflarea notelor de completarea chestionarului de evaluare. Sistemul folosit în prezent în mai multe universități din România presupune intrarea pe un site distinct, cu câteva săptămâni înainte de aflarea notelor, fapt care contribuie la rata scăzută a completării.
  3. Sistemul este centralizat pentru a permite comparabilitate între universități, precum și pentru a permite observarea unor eventuale disfuncționalități sau abuzuri.