Resurse pentru politicile publice privind accesul și echitatea educației

Site-uri oficiale analizate:

 1. Site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice edu.ro și site-ul Institutului de Științe ale Educației – www.ise.ro pentru rapoartele de cercetare care ating problematica accesului și echității educației – privind educația din mediul rural, educația copiilor romi, educația timpurie etc.
 1. Diferite site-uri ale Comisiei Europene – inclusiv Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat – de unde se pot procura informații comparative privind dezvoltarea sistemelor de educație și formare. Pe lângă documentele de politici europene din domeniul educației și formării, foarte util poate fi site-ul Rețelei Europene a Experților pentru Educație (NESET) care a elaborat un raport despre Alianțele pentru Incluziune http://www.nesetweb.eu/sites/default/files/CROSS-SECTOR%20SYNERGIES-FINAL-WEB.pdf . De asemenea, pot fi găsite multe lucrări și rapoarte de specialitate – de exemplu ”Roma Health Report Health status of the Roma population Data collection in the Member States of the European Unionhttp://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_es_en.pdf
 1. http://www.unicef.ro/publicatii/#Educatie – site-ul Reprezentanței UNICEF România – cu o serie de lucrări de referință, pe baza datelor culese în România, referitoare la copii, în general – cu o atenție sporită acordată copiilor cu dizabilități, de etnie romă, săraci. De asemenea, există și studii relevante privind echitatea privind finanțarea educației, precum și privind copiii în afara școlii. Datele respective pot fi puse în context internațional completându-le cu datele și documentele de pe site-ul UNICEF – http://www.unicef.org.
 1. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisain-depthreports.htm – site-ul OECD, care administrează evaluarea internațională PISA; http://timssandpirls.bc.edu/- site-ul IEA, instituția care administrează evaluările internaționale TIMSS și PIRLS. Cele două resurse (pe aceste site-uri exist, inclusiv, baze de date), oferă analize care corelează performanțele la aceste evaluări internaționale, cu elemente de echitate și acces – inclusiv comparative și longitudinale.
 1. Tot pe site-ul OECD pot fi găsite informații referitoare la efectele sociale ale educației – http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/E485768BBC.pdf Koji Miyamoto, OECD. Social Role of Schools , presentation at Symposium on Education, Health and Equity – Geneva July 11, 2010 http://www.oecd.org/edu/ceri/40169284.pdf Social Outcomes of Learning (SOL)Tom Schuller, Head of CERI, oecd.org/dataoecd/15/3/38337851.pps, http://www.oecd.org/edu/educationeconomyandsociety/socialoutcomesoflearning.htm,  www.oecd.org/edu/socialoutcomes, http://www.oecd.org/education/innovation-education/measuringtheeffectsofeducationonhealthandcivicengagement.htm
 1. Site-ul UNESCO – cu temele legate de educație – http://en.unesco.org/themes/education-21st-century , nediscriminare și echitate http://en.unesco.org/themes/learning-live-together oferă date și analize care depășesc contextul european.
 1. Site-ul dedicat problemelor sociale ale Companiei McKinsey&Co – cu multe rapoarte privind educația – http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/, http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-best-performing-schools-come-out-on-top/, http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Closing_the_talent_gap.pdf, http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/achievement_gap_report.pdf
 1. Diferite analize realizate de Banca Mondială – de exemplu cele realizate la nivel regional privind incluziunea romilor link1, link2, link3, link4
 1. Site-ul Centrului National de Evaluare si Examinare – pentru rezultatele la PISA http://www.rocnee.eu/Files/CNEE_CENTRUL_NATIONAL_PISA_Raport.pdf dar și la evaluările naționale din 2014 și 2015 http://www.rocnee.eu/index100.htm
 1. Resurse privind economia educației – care oferă date privind impactul inegalităților / inechităților din educație asupra economiei și societății, în ansamblu: link1, link2 , link3
 1. Site-ul Roma Education Fund (România) http://romaeducationfund.ro/. Organizația a derulat sau are, în derulare, mai multe proiecte legate de acces și echitate în privința comunității rome. Este vorba, în primul rând, de proiecte privind stimularea participării romilor la învățământul preuniversitar (nivelul liceal) și la învățământul superior. În același sens, poate fi consultat site-ul general al Roma Education Fundhttp://www.romaeducationfund.hu/ – care cuprinde date comparative privind situația comunităților roma din lume (inclusiv privind accesul și participarea la educație).
 1. Site-ul Fundației pentru o Societate Deschisă http://www.fundatia.ro/ oferă o multitudine de date și informații despre inițiative și proiecte legate de echitatea socială – inclusiv în domeniul educațional și în relație cu diferite minorități. Pentru a contextualiza problemele legate de acces și echitate în educație, poate fi accesat și site-ul general al Open Society Foundation – http://www.opensocietyfoundations.org/
 1. Site-ul ”European Union Agency for Fundamental Rights” – Survey data explorer – Results from the 2011 Roma Survey  http://fra.europa.eu/DVS/DVT/roma.php
 1. Site-ul European Roma Rights Centre (ERRC) http://www.errc.org/ pentru problemele juridice și de drepturi ale omului relative la comunitățile rome.

Lucrări:

 • Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools (2012). Paris: OECD Publishing.
 • Iosifescu, Ș., Novak, C. (2014). Dialog pentru calitatea educației. Școala văzută prin ochii elevilor și părinților. București: Risoprint
 • Fartușnic, C., Florian, B., Iosifescu, Ș., Măntăluță, O., Costache, L. (coord. UNICEF) (2014). Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar pe baza standardelor de cost: o evaluare curentă din perspectiva echității. București: UNICEF/Vanemonde
 • Iosifescu, C.-Ș., Mihăilă, C.-V., Munteanu, M.-V., Novak, C., Petrescu, P.-C., Pop, V.-L. (2013). Studiu național privind stadiul dezvoltării culturii calității la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar (Sinteză). București/Cluj-Napoca: ARACIP/Qual Media
 • Iosifescu, Serban (2012). Diversitatea culturală reflectatăîn standardele naţionale de calitate a aeducaţiei / Cultural Diversity Reflected in the National Standars of Eduction Quality, în Direcţii Strategice de incluziune etno-educaţională a rromilor / Guidelines for a Strategy of Rroma Ethno-Educational Inclusion. Bucureşti: Centrul Rromilor „Amare Rromentza”., p. 221-245 / 240-265
 • Analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei curriculare (2012). Bucureşti: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare / Editura Didactică şi Pedagogică.
 • Currie, J. Thomas, D. (1999). Early Test Scores, Socioeconomic Status and Future Outcomes (February 1999). NBER Working Paper No. W6943.
 • Currie, J., Thomas, D. (2001). Early Test Scores, School Quality and SES: Longrun Effects on Wage and Employment Outcomes, in  Janet Currie and Duncan Thomas – Worker Wellbeing in a Changing Labor Market, Volume 20, pages 103–132.
 • Hanushek, E. (2003). The Failure of Input/Based Schooling Policies, In The Economic Journal, February 2003, No. 113, pp. 64-98.
 • Hanushek, E., Voessmann, L. (2010). The Cost of Low Educational Achievement in the European Union. EENEE Analytical Report No. 7 Prepared for the European Commission
 • Andrew Richard Ryder, Iulius Rostas & Marius Taba (2014) ‘Nothing about us without us’: the role of inclusive community development in school desegregation for Roma Ccommunities, Race Ethnicity and Education, 17:4, 518-539 DOI: 10.1080/13613324.2014.885426
 • Bunăstarea copilului din mediul rural (2014) (Gabriel Bădescu, Niculina Petre, Daniela Angi ; coord. cercetare din partea World Vision Romania: Daniela Buzducea – Director Advocacy, Manuela Gazibar – Manager Departament Monitorizare şi Evaluare) – Ed. a 2-a, rev. -Cluj-Napoca : Risoprint, 2014
 • Diagnostics and Policy Advice for Supporting Roma Inclusion In Romania (2014). Prepared by the Human Development and Sustainable Development Teams Europe and Central Asia. The World Bank Group.
 • Europe and Central Asia Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia (2010). Policy Note Human Development Sector Unit Europe and Central Asia Region
 • Gender and Education (and Employment). Gendered imperatives and their implications for women and men – lessons from research for policy makers (2009). An independent report submitted to the European Commission by the NESSE networks of experts. Brussels: EC
 • Education Policies for Students at Risk and those with Disabilities in South Eastern Europe: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, FYR of Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania and Serbia (2007). Paris: Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD).
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Steps Forward in Implementing National Roma Integration Strategies (2013). Brussels, 26.6.2013 COM(2013) 454 final.
 • Mirrors – Manual on combating antigypsyism through human rights education (2015). Strasbourg: European Youth Centre Strasbourg / COE. http://enter.coe.int/roma/Media/Files/Mirrors
 • Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti Within the OSCE Area Renewed Commitments, Continued Challenges. Status Report (2013). Warshaw: OSCE/ODIHR http://www.osce.org/odihr/107406
 • Roma Early Childhood Inclusion. The RECI Overview Report (2012). Open Society Foundation / UNICEF / Roma Educatiuon Fund. http://www.romachildren.com/?page_id=504
 • MigRom The immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects, and future engagement strategies (2014). Manchester: University of Manchester http://romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom/firstyearreports.html
 • Do Evaluations Matter? Workshop Publication following the International workshop Evaluations of Public Policies Targeting the Roma – Methodologies and Methods (2014). Budapest: Tom Lantos Institute http://tomlantosinstitute.hu/content/do-evaluations-matter-workshop-publication-0
 • The Role and the responsibilities of the Local authorities in integrating Roma Migrants (2013). Strasbourg: ERTF