Resurse proiect

Asociația Learn & Vision

Comunicat de presă

TRAINING
pentru persoanele resursӑ din ONG-urile membre ale Coaliţiei CALIEDU
26-28.02.2016

În cadrul proiectului
„Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU)

Invitație la Conferința Internațională a Asociației Learn&Vision, Ediția a IV-a

Vă invităm să participaţi la lucrările conferinţei pentru a explora împreună căile de continuare a procesului de promovare a unei educaţii de calitate în România prin democrație participativă și advocacy prin rețele educaționale.

Cu participarea unor personalităţi din România şi din afara ţării, care vor susține prelegeri în plen/mese rotunde/wokshopuri:

  • David Mallows, Institute of Education, Londra
  • Şerban Iosifescu, Preşedinte ARACIP
  • Gabriel Bădescu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
  • William Evans, senior advisor, Norwegian Association for Adult Learning
  • Sturla Bjerkaker, secretar general, Norwegian Association for Adult Learning
Ghid metodologic

Prezentul „Îndrumar metodologic” reprezintă un fragment, revizuit și adaptat, din ”Manualul de evaluare internă a calității educației” realizat, la rândul lui, într-un proiect strategic derulat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Conținutul acestui materiale (al cărui autori sunt Șerban Iosifescu și Cornelia Novak) este structurat în mai multe capitole.

Primul este dedicat prezentării principalelor surse de informare care pot fi utilizate într- cercetare. Urmează, apoi, un capitol dedicat stabilirii obiectivelor cercetării și lămuririi a ceea ce vrem, de fapt, să cercetăm. Cel de-al treilea capitol este dedicat unei activități pe care o considerăm extrem de importantă, anume operaționalizarea conceptelor, care ne duce de la obiective mai mult sau mai puțin generale, la aspecte care vor fi concret investigate cu ajutorul unor instrumente concrete. Capitolul următor se referă la alegerea instrumentelor de cercetare – în funcție de obiectivele urmărite și de aspectele reținute în urma operaționalizării conceptelor. Ultimul apitol este dedicat modului de stabilire a eșantionului de date necesar. La sfârșit, în Anexă, având în vedere importanța acestei etape, prezentăm niște exemple suplimentare de operaționalizare a conceptelor.

Anexa 3 - Raport de cercetare

Raportul studiului realizat de către Asociația Learn&Vision și Centrul pentru Studiul Democrației. Acest raport cuprinde:

  1. Obicetivele cercetării
  2. Metodologia cercetării
  3. Rezultatele cercetării
Anexa 2 - Chestionar

Cestionarul a fost folosit la un studiu despre activitățile ONG-urilor din România în domeniul educației. Studiul a fost realizat de către Asociația Learn&Vision și Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, și este parte a proiectului “Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU), finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.