Resurse proiect

Asociația Learn & Vision

Anexa 1 - Metodologie de cercetare

Etapa I. Realizarea bazei de date cu ONG-uri ce activează în domeniul educației, inclusiv acestora prin implicarea în proiecte de cercetare cât și prin realizarea de propuneri de politici educaționale.
Etapa 2. Aplicarea instrumentelor de cercetare si colectarea datelor.
Etapa 3. Realizarea raportului de cercetare.

Planner proiect
Afiș proiect

Afișul proiectului CALIEDU

Graficul activităților proiectului

Graficul activităților proiectului 2015-2016

Comunicat presă post eveniment septembrie 2015

Post eveniment – Întâlnirea de constituire a Coaliției CALIEDU în cadrul proiectului ”Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU) - 25-27 septembrie 2015