Resurse proiect

Asociația Learn & Vision

Afiș proiect

Afișul proiectului CALIEDU

Anexa 1 - Metodologie de cercetare

Etapa I. Realizarea bazei de date cu ONG-uri ce activează în domeniul educației, inclusiv acestora prin implicarea în proiecte de cercetare cât și prin realizarea de propuneri de politici educaționale.
Etapa 2. Aplicarea instrumentelor de cercetare si colectarea datelor.
Etapa 3. Realizarea raportului de cercetare.

Anexa 2 - Chestionar

Cestionarul a fost folosit la un studiu despre activitățile ONG-urilor din România în domeniul educației. Studiul a fost realizat de către Asociația Learn&Vision și Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, și este parte a proiectului “Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU), finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.

Anexa 3 - Raport de cercetare

Raportul studiului realizat de către Asociația Learn&Vision și Centrul pentru Studiul Democrației. Acest raport cuprinde:

  1. Obicetivele cercetării
  2. Metodologia cercetării
  3. Rezultatele cercetării
Comunicat de presă

TRAINING
pentru persoanele resursӑ din ONG-urile membre ale Coaliţiei CALIEDU
26-28.02.2016

În cadrul proiectului
„Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU)