Resurse proiect

Asociația Learn & Vision

Gabriel Bădescu - Probleme ale educației in România

Probleme ale educaţiei in Romania. De ce e nevoie ca politicile publice sa fie fundamentate pe cercetare.

Considerăm că plasarea modestă a României în clasamentele Uniunii Europene în care țările sunt ierarhizate în funcție de indicatori ai dezvoltării economice, democratizării și a calității vieții este foarte frecvent urmarea unui deficit de calitate a educației. Din acest motiv, proiectul CALIEDU vizează creșterea calității politicilor educaționale și ale cercetării.

- Gabriel Bădescu -

Ghid metodologic

Prezentul „Îndrumar metodologic” reprezintă un fragment, revizuit și adaptat, din ”Manualul de evaluare internă a calității educației” realizat, la rândul lui, într-un proiect strategic derulat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Conținutul acestui materiale (al cărui autori sunt Șerban Iosifescu și Cornelia Novak) este structurat în mai multe capitole.

Primul este dedicat prezentării principalelor surse de informare care pot fi utilizate într- cercetare. Urmează, apoi, un capitol dedicat stabilirii obiectivelor cercetării și lămuririi a ceea ce vrem, de fapt, să cercetăm. Cel de-al treilea capitol este dedicat unei activități pe care o considerăm extrem de importantă, anume operaționalizarea conceptelor, care ne duce de la obiective mai mult sau mai puțin generale, la aspecte care vor fi concret investigate cu ajutorul unor instrumente concrete. Capitolul următor se referă la alegerea instrumentelor de cercetare – în funcție de obiectivele urmărite și de aspectele reținute în urma operaționalizării conceptelor. Ultimul apitol este dedicat modului de stabilire a eșantionului de date necesar. La sfârșit, în Anexă, având în vedere importanța acestei etape, prezentăm niște exemple suplimentare de operaționalizare a conceptelor.

Graficul activităților proiectului

Graficul activităților proiectului 2015-2016

Invitație la Conferința Internațională a Asociației Learn&Vision, Ediția a IV-a

Vă invităm să participaţi la lucrările conferinţei pentru a explora împreună căile de continuare a procesului de promovare a unei educaţii de calitate în România prin democrație participativă și advocacy prin rețele educaționale.

Cu participarea unor personalităţi din România şi din afara ţării, care vor susține prelegeri în plen/mese rotunde/wokshopuri:

  • David Mallows, Institute of Education, Londra
  • Şerban Iosifescu, Preşedinte ARACIP
  • Gabriel Bădescu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
  • William Evans, senior advisor, Norwegian Association for Adult Learning
  • Sturla Bjerkaker, secretar general, Norwegian Association for Adult Learning
Mariana Dragomir - Prezentare proiect

Prezentare proiect „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU)

Asociația Learn&Vision, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației a demarat in data de 1 aprilie 2015 proiectul: „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU).

Proiectul are o durată de 12 luni si este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.

- Mariana Dragomir -