Lista publicațiilor elaborate de ARACIP

Nr. Crt. Titlul publicației Conținut, pe scurt URL
1. STUDIU NAȚIONAL PRIVIND STADIUL DEZVOLTĂRII CULTURII CALITĂȚII LA NIVELUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Acest studiu a fost elaborat în 2013, pe baza evaluării calității educației oferite de peste 1000 de unități școlare, eșantion reprezentativ pentru învățământul preuniversitar românesc. http://www.edu.ro/index.php/articles/20080
2. RAPORT NAȚIONAL PRIVIND STAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PUBLIC DIN MEDIUL RURAL În urma evaluării calității educației oferite de peste 600 de unități școlare din mediul rural, care reprezintă un eșantion reprezentativ de unități de învățământ preuniversitar care funcționează la sat, a fost elaborat, acest studiu, care descrie starea calității educației, raportată la standardele și standardele de referință (de calitate) existente la nivel național fiind elaborat și un ”portret robot” al școlii rurale românești. http://www.edu.ro/index.php/articles/23519
3. STUDIU PRIVIND NIVELUL CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎNREGISTRAT PRIN STANDARDELE ÎN VIGOARE ȘI CEL ÎNREGISTRAT PRIN NOILE STANDARDE, PRECUM ȘI PRIVIND MECANISMELE, STANDARDELE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN ALTE ȚĂRI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ În urma evaluării calității educației oferite de peste 600 de unități școlare, care reprezintă un eșantion reprezentativ de unități de învățământ preuniversitar, a fost elaborat acest studiu, care descrie starea calității educației, raportată la standardele și standardele de referință (de calitate) existente la nivel național. Cu această ocazie, au fost pilotate și noile standarde care vor fi propuse de ARACIP pentru a fi aprobate prin Hotărâre de Guvern. http://www.edu.ro/index.php/articles/23825
4. RAPOARTE DE CERCETARE ARACIP – VOLUMUL II 2015 CONCLUZII REZULTATE DIN ANALIZA DATELOR COLECTATE IN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 Acest raport de cercetare reprezintă prima încercare de acest fel, de analiză statistică a datelor colectate (în anul școlar 2013-2014) de la toate unitățile școlare care au completat Rapoartele Anuale de Evaluare Internă a Calității Educației (RAEI) în aplicația informatică de sprijin pentru evaluarea internă  a calității (circa 5000 de unități). În cadrul acestei cercetări, a fost analizată influența factorilor de context și de input (nivelul de educație a familiei, procentul elevilor provenind din medii dezavantajate, numărul de elevi la clasă, situarea unității școlare etc.), asupra rezultatelor învățării. http://www.edu.ro/index.php/articles/23792
5. RAPOARTE DE CERCETARE ARACIP – VOLUMUL I 2015 – INFLUENȚA EVALUARII EXTERNE ASUPRA CALITAȚII EDUCAȚIEI Acest raport de cercetare analizează influența evaluării externe asupra calității educației (exprimată prin ”indicele de eficiență”), comparând, din punct de vedere statistic, la trei momente de timp (2009, 2011, 2014) situația a circa 700 de unități școlare (care au fost evaluate periodic în 2011) față de situația celorlalte unități. http://www.edu.ro/index.php/articles/23640
6. MANUALUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII Manualul de evaluare externă a calității reprezintă un ghid procedural, care îl conduce pe responsabilul cu calitatea educației din școală, prin momentele procesului de evaluare externă (în cele trei forme ale ei – pentru autorizarea de funcționare provizorie, pentru acreditare și pentru evaluare periodică), arătând care este rolul școlii în acest proces. http://www.edu.ro/index.php/articles/20443
7. MANUALUL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII Manualul de evaluare internă a calității este un ghid metodologic, care îl conduce pe responsabilul cu calitatea educației din școală, prin cele patru etape ale ”cercului” calității (planificare / realizare / evaluare / revizuire) pentru a realiza activități de evaluare internă și de îmbunătățire a calității cu sens și valide din punct de vedere metodologic. http://www.edu.ro/index.php/articles/20442
8. CULEGERE DE BUNE PRACTICI ÎN UTILIZAREA MANUALULUI DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII Această culegere, asociată MANUALULUI DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII, descrie câteva studii de caz reale, care ar putea fi considerate exemple de bune practici. http://www.edu.ro/index.php/articles/20446
9. GHID DE UTILIZARE A APLICAȚIEI INFORMATICE AFERENTE MANUALULUI DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI Acest ghid prezintă, pe scurt, utilizatorului din cadrul unității școlare, modul de folosire a aplicației de sprijin pentru evaluarea internă a calității educației (de la https://calitate.aracip.eu). http://www.edu.ro/index.php/articles/20445
10. MANUALUL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII: MANUALUL FORMATORULUI Acest manual, asociat MANUALULUI DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII, se adresează formatorilor care organizează stagii de formare pentru membrii comisiilor de evaluare și asigurare a calității educației (CEAC). http://www.edu.ro/index.php/articles/20444