Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Regional Analysis Report IREA, Romania - Open Educational Resources uptake in adult education

 
Autor: Maria Toia, Romanian Institute for Adult Education

This country report presents the data collected during the need analysis carried out by the Romanian partner IREA – Romanian Institute for Adult Education, on the use of OER in adult education.

As a research institute in the field of adult education, IREA aims to provide scientific and methodological support for all adult education institutions in Romania and to establish the link between the academics and practitioners in adult learning area. The overall research aim is to improve the quality of the education for adults, and to identify ways to enhance their ongoing participation in learning, and also for strengthening the lifelong learning dimension both at individual and institutional level.

Manualul LeWel Up - Învaţă să înveţi pentru muncă şi viaţă

 
Şi-au adus contribuţia: Maria Toia, Jim Bradley, Françoise Grudler Mayolet, Nils Bernhardsson, Tiina Jääger, Erle Nõmm, Javier Diez

Editori: Maria Toia şi Jim Bradley

Coordonatorul proiectului: Universitatea din Sterling, UK

Parteneri:
- Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (IREA), România.
- Institultul German de Educaţie a Adulţilor (DIE), Germania.
- CREA- Universitatea din Barcelona, Spania.
- Asociaţia Estoniană de Educaţie Nonformală a Adulţilor (ENAEA), Estonia.
- Espace Pédagogie Formation France (EPFF), Franţa

Acest material resursă se adresează celor care doresc să adauge o dimensiune legată de competenţa „a învăţa să înveţi” sau să încorporeze această abordare în activitate de predare. Manualul LeWel Up a fost conceput şi dezvoltat de către profesionişti în educaţia adulţilor (atât practicieni cât şi cercetători) provenind din organizaţiile partenere. Colecţia este concepută pentru o utilizare flexibilă şi adaptabilă pentru a se potrivi nevoilor cursanţilor incluşi în program. Activităţile din manual pot fi utilizate pentru a crea un program de sine stătător, prin implementarea tuturor unităţilor de la 1 la 10, sau, prin utilizarea doar a acelor activităţi care răspund cel mai bine nevoilor cursanţilor şi se potrivesc specificului actvităţii sau a programului de învăţare. Îi încurajăm, de asemenea, pe cei care folosesc manualul să-şi dezvolte propriile activităţi.

Ghidul evaluatorului pentru utilizarea Validpack pentru validarea competenţelor psiho-pedagogice ale formatorului pentru adulţi

Scopul principal al proiectului VINEPAC a fost crearea unui set de instrumente pentru validarea competenţelor reale ale formatorilor. În acest material formatorii sunt definiţi ca traineri. Echipa de proiect VINEPAC s-a focalizat pe profilul de competenţă al trainerului, deoarece acesta este rolul cel mai frecvent efectuat de către formatorii implicaţi în pregătirea adulţilor. Un trainer se defineşte ca o persoană care proiectează şi desfăşoară activităţi didactice în vederea dezvoltării de competenţe şi deprinderi. Dezvoltarea demersului de validare a competenţelor formatorului pentru adulţi la nivel european contribuie semnificativ la profesionalizarea formatorilor şi la un management de calitate în domeniul educaţiei adulţilor în Europa.

Coperta "Politics can be fun"
Politics can be fun - Manual pentru promovarea participării politice

© Drepturile de autor aparțin grupului de editori și autori.

Autori: Mihaela Böszörmenyi, Mariana Crașovan, Andreea Farcașiu, Françoise Grudler, Vladimir Hristov, Klaudia Kruszynska, Julio Pareja Cariñana, Mihai Predescu, Marianne Raeymaeckers, Judith Robinson, Simon Swierczewski, Hilde Van Eyken

Editori: Elena Lotrean și Radu Székely

Editor versiune limba română: Mihai Predescu

Traducere în limba română: Mihai Predescu

Coordonatorul proiectului: Institutul Român de Educație a Adulților, România

Managementul proiectului: Regius Yhtiöt, Finlanda

Istoric vorbind, umanitatea a funcţionat pe baza următoarei dileme: să își ia destinul în propriile mâini, colectiv sau să îl lase pe mâna celor care şi-au făcut o profesie din a conduce societăţi? În ultimele decenii, Europa s-a îndreptat rapid către o separare a persoanelor individuale de politica convenţională: forumurile politice tradiţionale au eşuat în motivarea şi implicarea majorităţii oamenilor în dezbatere. În plus, ascendentul economiei asupra fiecărui aspect al societăţii a condus, în mod paradoxal, la mutarea accentului de la interdependenţa dimensiunilor individuale, sociale şi politice ale societăţi. Arena politică, terenul „de acasă” al societăţii occidentale, a ajuns să fie văzută mai degrabă ca un rău necesar, decât ca un loc fundamental pentru dezvoltarea individuală şi socială.