Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Qualitative National Report – Romania

Research question:

How does liberal adult education influence participants’ life?

This question implies the presumption, that benefits are valid mainly as far as they have impact on the individual lives. In answering this question by interpreting the interviews it was tried to take in consideration the national and cultural context of the Interviewee as far as possible.

There is no doubt that learning is influencing ones life. In organised learning processes this is already the participation, which means a change of daily life situation. Even more it is regarding the knowledge and the general opinion towards questions. The most important outcome and impact is however given by changing attitudes and behaviours, by acting and living differently.

STUDIU NAŢIONAL PRIVIND PROFESIONIȘTII DIN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Autori:
MAGDALENA BALICA – coordonatoare
OTILIA APOSTU, CIPRIAN FARTUŞNIC, BOGDAN FLORIAN, ANDREEA SCODA

Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor, precum şi corelarea acestuia cu cerinţele existente la nivel European. În mod concret, proiectul vizează lansarea în dezbatere publică a unor scenarii privind sistemul naţional de profesionalizare a specialiştilor din domeniul educaţiei adulţilor, fundamentate pe date de cercetare referitoare la nevoile de formare iniţială şi continuă ale acestora. De asemenea, proiectul oferă un cadru de dezbatere naţională privind oportunitatea şi designul unui astfel de sistem de profesionalizare, implicând în acest fel toţi actorii interesaţi din diferite sectoare ale educaţiei adulţilor, atât publici, cât şi privaţi.

TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ PÂNĂ ÎN 2015 Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie

Coordonator: Ciprian FARTUŞNIC

Echipa de autori: Otilia APOSTU, Magda BALICA, Nicoleta CARAGEA, Bogdan FLORIAN, Georgeta ISTRATE, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

Pornind de la un raport comun din anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație şi a realizat o analiză a datelor dezagregate, la începutul anului 2010, UNICEF şi Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) au lansat Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie în vederea stimulării unor răspunsuri mai complexe, mai informate şi mai bine monitorizate la nivelul politicilor în legătură cu excluderea din sistemul de învățământ. Inițiativa se desfăşoară în 26 de state (Bangladesh, Bolivia, Brazilia, Cambogia, Columbia, Republica Democrată Congo, Etiopia, Ghana, India, Indonezia, Kîrgîzstan, Liberia, Mexic, Maroc, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Filipine, România, Sri Lanka, Sudanul de Nord şi de Sud, Timorul de Est, Tadjikistan, Turcia şi Zambia) şi are drept scop realizarea unei analize aprofundate a situației copiilor aflați în afara sistemului de educație, inclusiv a factorilor de excludere din sistemul de învățământ şi a actualelor politici ce vizează îmbunătățirea participării şcolare.

Raport privind politicile publice naționale. Crearea rețelei naționale de şcoli experimentale, pilot şi de aplicație

Autor: Șerban Iosifescu

Propunere de politică publică: crearea rețelei naționale de școli experimentale, pilot și de aplicație

Necesitatea unei rețele naționale de școli pilot este justificată și prin caracterul monolitic al sistemului de învățământ, ceea ce îl face extrem de greu de reformat: orice schimbare într-un punct atrage după sine o reacție contrară, făcând intenția reformatoare irelevantă, ineficientă și, în cele din urmă, inutilă.

Politica publică pe care o promovăm se referă la înființarea a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație (UPEA), prin operaționalizarea Art. 26 din Legea Educației Naționale (LEN – Nr. 1/2011), care să facă posibilă atât pilotarea schimbărilor, înainte de generalizare, cât și reformarea sistemului de învățământ prin acumularea bunelor practici și extinderea lor treptată.

Participarea la educaţie în învăţământul secundar superior, O provocare pentru politicile curente în România

Echipa de autori: Ciprian FARTUŞNIC (coord.), Mihaela JIGĂU (coord.), Magdalena BALICA, Nicoleta CARAGEA, Marcela CĂLINECI, Irina HORGA, Georgeta ISTRATE, Speranţa ȚIBU
Coordonator UNICEF: Luminiţa COSTACHE, Specialist Educaţie

Acest studiu reprezintă o continuare şi o completare a unui studiu recent elaborat de UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), alături de Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia de Învăţământ Preuniversitar şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în cadrul iniţiativei globale derulate de UNICEF, în parteneriat cu Institutul de Statistică al UNESCO, privind copiii în afara sistemului de educaţie (Out Of School Children - OOSC)

Dacă studiul din 2012 s-a focalizat pe participarea la educaţie a copiilor de vârsta nivelului primar şi gimnazial de educaţie (7-14 ani), în acest caz am urmărit situaţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior (15-18 ani), pentru a obţine un tablou cat mai complet cu privire la acest fenomen, acoperind în întregime învăţământul primar şi secundar. Prin această lucrare urmărim astfel, pe baza unor date statistice relevante colectate anual de Institutul Naţional de Statistică, să realizăm o fotografie a stării de fapt privind participarea la educaţie a copiilor din această grupă de vârstă şi să înţelegem astfel mai bine situaţia copiilor care nu merg la şcoală. În consecinţă, am urmărit să evaluăm amploarea fenomenului de neparticipare şcolară a copiilor/tinerilor de vârsta învăţământului secundar superior, să explorăm unele caracteristici ale acestora, şi să identificăm bariere şi provocări în legătură cu participarea la educaţia de nivel secundar superior.