Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Copiii care nu merg la școală, O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial

ECHIPA DE AUTORI: Apostu Otilia, Balica Magdalena, Fartuşnic Ciprian, Florian Bogdan, Horga Irina, Voinea Lucian
Responsabil proiect din partea UNICEF: Luminiţa Costache, specialist politici sociale
CERCETĂTOR ASOCIAT: Jigău Mihaela

Conform statisticilor oficiale (INS 2011), în anul şcolar 2009/2010 1,4% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala. Adăugând la aceasta procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala (3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) avem un număr total de peste 44 mii de copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului gimnazial care sunt în afara sistemului de educaţie. Sunt cifre îngrijorătoare, care au crescut în ultimii ani într-un context economic defavorabil şi care ridică semne de întrebare cu privire la impactul politicilor promovate pentru acest grup ţintă.

Provocarea lecturii: ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris

Coordonator metodologic: Gabriela Nausica Noveanu
Colectivul de autori: Aniela Mancaú, Daniela Stoicescu, Ligia Sarivan

Necesitatea de a le oferi elevilor achizițiile cerute de o societate a cunoașterii, într-o continuă schimbare, solicită restructurarea curriculumului, modernizarea materialelor destinate învățării, a formării profesorilor și a sistemului de evaluare. Rezultatele elevilor români la studiile internaționale de evaluare comparativă relevă carențe în toate aceste privințe. România a ocupat: locul 22 (din 36) la PIRLS 2001, locul 36 (din 45) la PIRLS 2006 și locul 36 (din 45) la PIRLS 2011. Din această perspectivă devine evidentă nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care să vizeze dezvoltarea curriculară, evaluarea, dar și formarea inițială și continuă ...