Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Provocarea lecturii: ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris

Coordonator metodologic: Gabriela Nausica Noveanu
Colectivul de autori: Aniela Mancaú, Daniela Stoicescu, Ligia Sarivan

Necesitatea de a le oferi elevilor achizițiile cerute de o societate a cunoașterii, într-o continuă schimbare, solicită restructurarea curriculumului, modernizarea materialelor destinate învățării, a formării profesorilor și a sistemului de evaluare. Rezultatele elevilor români la studiile internaționale de evaluare comparativă relevă carențe în toate aceste privințe. România a ocupat: locul 22 (din 36) la PIRLS 2001, locul 36 (din 45) la PIRLS 2006 și locul 36 (din 45) la PIRLS 2011. Din această perspectivă devine evidentă nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care să vizeze dezvoltarea curriculară, evaluarea, dar și formarea inițială și continuă ...

Copiii care nu merg la școală, O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial

ECHIPA DE AUTORI: Apostu Otilia, Balica Magdalena, Fartuşnic Ciprian, Florian Bogdan, Horga Irina, Voinea Lucian
Responsabil proiect din partea UNICEF: Luminiţa Costache, specialist politici sociale
CERCETĂTOR ASOCIAT: Jigău Mihaela

Conform statisticilor oficiale (INS 2011), în anul şcolar 2009/2010 1,4% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala. Adăugând la aceasta procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala (3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) avem un număr total de peste 44 mii de copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului gimnazial care sunt în afara sistemului de educaţie. Sunt cifre îngrijorătoare, care au crescut în ultimii ani într-un context economic defavorabil şi care ridică semne de întrebare cu privire la impactul politicilor promovate pentru acest grup ţintă.

Participarea la educaţie în învăţământul secundar superior, O provocare pentru politicile curente în România

Echipa de autori: Ciprian FARTUŞNIC (coord.), Mihaela JIGĂU (coord.), Magdalena BALICA, Nicoleta CARAGEA, Marcela CĂLINECI, Irina HORGA, Georgeta ISTRATE, Speranţa ȚIBU
Coordonator UNICEF: Luminiţa COSTACHE, Specialist Educaţie

Acest studiu reprezintă o continuare şi o completare a unui studiu recent elaborat de UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), alături de Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia de Învăţământ Preuniversitar şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în cadrul iniţiativei globale derulate de UNICEF, în parteneriat cu Institutul de Statistică al UNESCO, privind copiii în afara sistemului de educaţie (Out Of School Children - OOSC)

Dacă studiul din 2012 s-a focalizat pe participarea la educaţie a copiilor de vârsta nivelului primar şi gimnazial de educaţie (7-14 ani), în acest caz am urmărit situaţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior (15-18 ani), pentru a obţine un tablou cat mai complet cu privire la acest fenomen, acoperind în întregime învăţământul primar şi secundar. Prin această lucrare urmărim astfel, pe baza unor date statistice relevante colectate anual de Institutul Naţional de Statistică, să realizăm o fotografie a stării de fapt privind participarea la educaţie a copiilor din această grupă de vârstă şi să înţelegem astfel mai bine situaţia copiilor care nu merg la şcoală. În consecinţă, am urmărit să evaluăm amploarea fenomenului de neparticipare şcolară a copiilor/tinerilor de vârsta învăţământului secundar superior, să explorăm unele caracteristici ale acestora, şi să identificăm bariere şi provocări în legătură cu participarea la educaţia de nivel secundar superior.

Raport privind politicile publice naționale. Crearea rețelei naționale de şcoli experimentale, pilot şi de aplicație

Autor: Șerban Iosifescu

Propunere de politică publică: crearea rețelei naționale de școli experimentale, pilot și de aplicație

Necesitatea unei rețele naționale de școli pilot este justificată și prin caracterul monolitic al sistemului de învățământ, ceea ce îl face extrem de greu de reformat: orice schimbare într-un punct atrage după sine o reacție contrară, făcând intenția reformatoare irelevantă, ineficientă și, în cele din urmă, inutilă.

Politica publică pe care o promovăm se referă la înființarea a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație (UPEA), prin operaționalizarea Art. 26 din Legea Educației Naționale (LEN – Nr. 1/2011), care să facă posibilă atât pilotarea schimbărilor, înainte de generalizare, cât și reformarea sistemului de învățământ prin acumularea bunelor practici și extinderea lor treptată.

TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ PÂNĂ ÎN 2015 Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie

Coordonator: Ciprian FARTUŞNIC

Echipa de autori: Otilia APOSTU, Magda BALICA, Nicoleta CARAGEA, Bogdan FLORIAN, Georgeta ISTRATE, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

Pornind de la un raport comun din anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație şi a realizat o analiză a datelor dezagregate, la începutul anului 2010, UNICEF şi Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) au lansat Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie în vederea stimulării unor răspunsuri mai complexe, mai informate şi mai bine monitorizate la nivelul politicilor în legătură cu excluderea din sistemul de învățământ. Inițiativa se desfăşoară în 26 de state (Bangladesh, Bolivia, Brazilia, Cambogia, Columbia, Republica Democrată Congo, Etiopia, Ghana, India, Indonezia, Kîrgîzstan, Liberia, Mexic, Maroc, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Filipine, România, Sri Lanka, Sudanul de Nord şi de Sud, Timorul de Est, Tadjikistan, Turcia şi Zambia) şi are drept scop realizarea unei analize aprofundate a situației copiilor aflați în afara sistemului de educație, inclusiv a factorilor de excludere din sistemul de învățământ şi a actualelor politici ce vizează îmbunătățirea participării şcolare.