Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

STUDIU NAŢIONAL PRIVIND PROFESIONIȘTII DIN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Autori:
MAGDALENA BALICA – coordonatoare
OTILIA APOSTU, CIPRIAN FARTUŞNIC, BOGDAN FLORIAN, ANDREEA SCODA

Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor, precum şi corelarea acestuia cu cerinţele existente la nivel European. În mod concret, proiectul vizează lansarea în dezbatere publică a unor scenarii privind sistemul naţional de profesionalizare a specialiştilor din domeniul educaţiei adulţilor, fundamentate pe date de cercetare referitoare la nevoile de formare iniţială şi continuă ale acestora. De asemenea, proiectul oferă un cadru de dezbatere naţională privind oportunitatea şi designul unui astfel de sistem de profesionalizare, implicând în acest fel toţi actorii interesaţi din diferite sectoare ale educaţiei adulţilor, atât publici, cât şi privaţi.

Qualitative National Report – Romania

Research question:

How does liberal adult education influence participants’ life?

This question implies the presumption, that benefits are valid mainly as far as they have impact on the individual lives. In answering this question by interpreting the interviews it was tried to take in consideration the national and cultural context of the Interviewee as far as possible.

There is no doubt that learning is influencing ones life. In organised learning processes this is already the participation, which means a change of daily life situation. Even more it is regarding the knowledge and the general opinion towards questions. The most important outcome and impact is however given by changing attitudes and behaviours, by acting and living differently.

Politics can be fun - Manual pentru promovarea participării politice

© Drepturile de autor aparțin grupului de editori și autori.

Autori: Mihaela Böszörmenyi, Mariana Crașovan, Andreea Farcașiu, Françoise Grudler, Vladimir Hristov, Klaudia Kruszynska, Julio Pareja Cariñana, Mihai Predescu, Marianne Raeymaeckers, Judith Robinson, Simon Swierczewski, Hilde Van Eyken

Editori: Elena Lotrean și Radu Székely

Editor versiune limba română: Mihai Predescu

Traducere în limba română: Mihai Predescu

Coordonatorul proiectului: Institutul Român de Educație a Adulților, România

Managementul proiectului: Regius Yhtiöt, Finlanda

Istoric vorbind, umanitatea a funcţionat pe baza următoarei dileme: să își ia destinul în propriile mâini, colectiv sau să îl lase pe mâna celor care şi-au făcut o profesie din a conduce societăţi? În ultimele decenii, Europa s-a îndreptat rapid către o separare a persoanelor individuale de politica convenţională: forumurile politice tradiţionale au eşuat în motivarea şi implicarea majorităţii oamenilor în dezbatere. În plus, ascendentul economiei asupra fiecărui aspect al societăţii a condus, în mod paradoxal, la mutarea accentului de la interdependenţa dimensiunilor individuale, sociale şi politice ale societăţi. Arena politică, terenul „de acasă” al societăţii occidentale, a ajuns să fie văzută mai degrabă ca un rău necesar, decât ca un loc fundamental pentru dezvoltarea individuală şi socială.

Coperta "Politics can be fun"
Ghidul evaluatorului pentru utilizarea Validpack pentru validarea competenţelor psiho-pedagogice ale formatorului pentru adulţi

Scopul principal al proiectului VINEPAC a fost crearea unui set de instrumente pentru validarea competenţelor reale ale formatorilor. În acest material formatorii sunt definiţi ca traineri. Echipa de proiect VINEPAC s-a focalizat pe profilul de competenţă al trainerului, deoarece acesta este rolul cel mai frecvent efectuat de către formatorii implicaţi în pregătirea adulţilor. Un trainer se defineşte ca o persoană care proiectează şi desfăşoară activităţi didactice în vederea dezvoltării de competenţe şi deprinderi. Dezvoltarea demersului de validare a competenţelor formatorului pentru adulţi la nivel european contribuie semnificativ la profesionalizarea formatorilor şi la un management de calitate în domeniul educaţiei adulţilor în Europa.