Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Manualul LeWel Up - Învaţă să înveţi pentru muncă şi viaţă

 
Şi-au adus contribuţia: Maria Toia, Jim Bradley, Françoise Grudler Mayolet, Nils Bernhardsson, Tiina Jääger, Erle Nõmm, Javier Diez

Editori: Maria Toia şi Jim Bradley

Coordonatorul proiectului: Universitatea din Sterling, UK

Parteneri:
- Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (IREA), România.
- Institultul German de Educaţie a Adulţilor (DIE), Germania.
- CREA- Universitatea din Barcelona, Spania.
- Asociaţia Estoniană de Educaţie Nonformală a Adulţilor (ENAEA), Estonia.
- Espace Pédagogie Formation France (EPFF), Franţa

Acest material resursă se adresează celor care doresc să adauge o dimensiune legată de competenţa „a învăţa să înveţi” sau să încorporeze această abordare în activitate de predare. Manualul LeWel Up a fost conceput şi dezvoltat de către profesionişti în educaţia adulţilor (atât practicieni cât şi cercetători) provenind din organizaţiile partenere. Colecţia este concepută pentru o utilizare flexibilă şi adaptabilă pentru a se potrivi nevoilor cursanţilor incluşi în program. Activităţile din manual pot fi utilizate pentru a crea un program de sine stătător, prin implementarea tuturor unităţilor de la 1 la 10, sau, prin utilizarea doar a acelor activităţi care răspund cel mai bine nevoilor cursanţilor şi se potrivesc specificului actvităţii sau a programului de învăţare. Îi încurajăm, de asemenea, pe cei care folosesc manualul să-şi dezvolte propriile activităţi.

Regional Analysis Report IREA, Romania - Open Educational Resources uptake in adult education

 
Autor: Maria Toia, Romanian Institute for Adult Education

This country report presents the data collected during the need analysis carried out by the Romanian partner IREA – Romanian Institute for Adult Education, on the use of OER in adult education.

As a research institute in the field of adult education, IREA aims to provide scientific and methodological support for all adult education institutions in Romania and to establish the link between the academics and practitioners in adult learning area. The overall research aim is to improve the quality of the education for adults, and to identify ways to enhance their ongoing participation in learning, and also for strengthening the lifelong learning dimension both at individual and institutional level.

ANALIZA MODALITĂŢILOR ACTUALE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ ÎN ROMÂNIA

 
Autor: Maria Kovacs, ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

În perioada decembrie 2009 – iunie 2010, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (ALSDGC) România implementează proiectul intitulat Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România.

IMPACTUL PROGRAMULUI RWCT ASUPRA PRACTICILOR DE PREDARE ȘI DE REFLECȚIE ALE PROFESORILOR DIN ROMÂNIA

 
Autori: Maria Kovacs, Ariana-Stanca Văcărețu

De la introducerea programului Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) (Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice - LSDGC) în România în 1997, numeroşi profesori de la diferitele niveluri ale sistemului de învățământ românesc – de la ciclul primar la învățământul superior – au făcut cunoștință cu el și mii de cadre didactice au parcurs acest program de formare continuă care se adresează profesorilor de toate disciplinele. Fără îndoială, terminologia introdusă de program în discursul profesional al cadrelor didactice – cum ar fi cadrul evocare-realizarea sensului-reflecție (ERR), denumirea a numeroase strategii de lectură, scriere, dezbatere și de învățare prin cooperare – este larg răspândită în întregul sistem de învățământ, fiind preluată într-un număr de publicații și promovată în proiecte educaționale cu acoperire națională care au avut componentă de formare a cadrelor didactice. Cu toate acestea, în contextul rezultatelor relativ slabe ale elevilor din România la evaluările internaționale comparative ale competențelor de literație din ultimul deceniu, precum și al atenției acordate de către Comisia Europeană încercărilor de a face din fiecare profesor un profesor de literație, ne-a interesat să aflăm care elemente ale programului RWCT sunt încă folosite de către cadrele didactice care au parcurs cursul LSDGC și cum anume sunt ele folosite.

Înțelegerea și combaterea VIOLENȚEI în școlile noastre. STUDIU COMPARATIV SERBIA, NORVEGIA ȘI ROMÂNIA

 
Autori: Maja Vitas, Barbara Sivertsen, Andra Tanase

Decembrie 2015

Aceste realități oglindesc nu doar o situație existentă în care o mare parte dintre copiii noștri trăiesc într-un mediu educațional distructiv datorită diverselor grade și forme de violență din viața lor școlară, dar și o situație din viitor, care trebuie deja luată în considerare și în legătură cu care trebuie deja acționat, pentru care trebuie să ne pregătim. Și totuși, multe din aceste realități nu sunt cunoscute sau pe deplin înțelese. În același fel, multe din posibilitățile de acțiune și din ce se întâmplă deja nu se analizează și nu se aduc suficient la cunoștința publicului. Puțini din cei implicați au sunt împuterniciți și sarcinile mult mai complexe sunt lăsate în mod normal pe seama ”suspecților obișnuiți”. Acest studiu adresează aceste probleme cheie oferind o abordare de specialitate a violenței din fenomenul școlar, reflectând asupra măsurii în care acest fenomen este înțeles în contextul școlar, oferind perspectivele și experiențele unora dintre persoanele cheie implicate și oferind exemple de practici.