Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

STRATEGII IDENTITARE ŞI EDUCAŢIE ŞCOLARĂ Raport de cercetare despre accesul copiilor romi la şcoală

 
Autori: VINCZE Enikő, HARBULA Hajnalka

Cercetarea care stă la baza acestui volum a fost realizată sub auspiciile proiectului EDUMIGROM: Diferenţe etnice în domeniul educaţiei şi perspective divergente pentru tineretul urban într-o Europă extinsă.

EDUMIGROM și-a propus să exploreze măsura în care politicile și practicile educaționale aparținând unor regimuri diferite ale bunăstării, protejează minoritarii etnici față de marginalizare și excluziune socială. Cercetarea observă: în pofida diferențelor privind dezvoltarea economică și sistemul politicilor publice, evoluțiile recente din statele membre ale Uniunii Europene conduc la consecințe similare în rândurile unor imigranți de generația a doua din partea vestică și a romilor din Europa Centrală și de Est. Ambele categorii fiind cetățeni cu drepturi depline în statele respective, ele par să aibă experiența unor noi și intensive forme ale separării involuntare, excluziunii sociale sau a statutului de cetățeni de mâna a doua.

PROIECTAREA STRATEGICǍ ȊN ORGANIZAŢIA ȘCOLARǍ

 
Autor: Mariana Dragomir

Din perspectiva calitӑţii educaţiei furnizate de cӑtre organizaţiile şcolare, în aşteptarea descentralizӑrii reale şi autentice, considerӑm cӑ managementul strategic trebuie sӑ cȃştige în importanţӑ şi eficienţӑ. Pe piaţa educaţionalӑ concurenţialӑ tot mai accentuatӑ, este imperativ ca şcolile sӑ se focalizeze pe probleme specifice pentru a se putea diferenţia în mod autentic de celelalte.

Scopul acestui ghid este de a sprijini managerii de şcoli sӑ-şi dezvolte competenţele de proiectare a planului strategic specific organizaţiei în care îşi desfӑşoarӑ activitatea.