Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

PROIECTAREA STRATEGICǍ ȊN ORGANIZAŢIA ȘCOLARǍ

 
Autor: Mariana Dragomir

Din perspectiva calitӑţii educaţiei furnizate de cӑtre organizaţiile şcolare, în aşteptarea descentralizӑrii reale şi autentice, considerӑm cӑ managementul strategic trebuie sӑ cȃştige în importanţӑ şi eficienţӑ. Pe piaţa educaţionalӑ concurenţialӑ tot mai accentuatӑ, este imperativ ca şcolile sӑ se focalizeze pe probleme specifice pentru a se putea diferenţia în mod autentic de celelalte.

Scopul acestui ghid este de a sprijini managerii de şcoli sӑ-şi dezvolte competenţele de proiectare a planului strategic specific organizaţiei în care îşi desfӑşoarӑ activitatea.

STRATEGII IDENTITARE ŞI EDUCAŢIE ŞCOLARĂ Raport de cercetare despre accesul copiilor romi la şcoală

 
Autori: VINCZE Enikő, HARBULA Hajnalka

Cercetarea care stă la baza acestui volum a fost realizată sub auspiciile proiectului EDUMIGROM: Diferenţe etnice în domeniul educaţiei şi perspective divergente pentru tineretul urban într-o Europă extinsă.

EDUMIGROM și-a propus să exploreze măsura în care politicile și practicile educaționale aparținând unor regimuri diferite ale bunăstării, protejează minoritarii etnici față de marginalizare și excluziune socială. Cercetarea observă: în pofida diferențelor privind dezvoltarea economică și sistemul politicilor publice, evoluțiile recente din statele membre ale Uniunii Europene conduc la consecințe similare în rândurile unor imigranți de generația a doua din partea vestică și a romilor din Europa Centrală și de Est. Ambele categorii fiind cetățeni cu drepturi depline în statele respective, ele par să aibă experiența unor noi și intensive forme ale separării involuntare, excluziunii sociale sau a statutului de cetățeni de mâna a doua.

Înțelegerea și combaterea VIOLENȚEI în școlile noastre. STUDIU COMPARATIV SERBIA, NORVEGIA ȘI ROMÂNIA

 
Autori: Maja Vitas, Barbara Sivertsen, Andra Tanase

Decembrie 2015

Aceste realități oglindesc nu doar o situație existentă în care o mare parte dintre copiii noștri trăiesc într-un mediu educațional distructiv datorită diverselor grade și forme de violență din viața lor școlară, dar și o situație din viitor, care trebuie deja luată în considerare și în legătură cu care trebuie deja acționat, pentru care trebuie să ne pregătim. Și totuși, multe din aceste realități nu sunt cunoscute sau pe deplin înțelese. În același fel, multe din posibilitățile de acțiune și din ce se întâmplă deja nu se analizează și nu se aduc suficient la cunoștința publicului. Puțini din cei implicați au sunt împuterniciți și sarcinile mult mai complexe sunt lăsate în mod normal pe seama ”suspecților obișnuiți”. Acest studiu adresează aceste probleme cheie oferind o abordare de specialitate a violenței din fenomenul școlar, reflectând asupra măsurii în care acest fenomen este înțeles în contextul școlar, oferind perspectivele și experiențele unora dintre persoanele cheie implicate și oferind exemple de practici.

IMPACTUL PROGRAMULUI RWCT ASUPRA PRACTICILOR DE PREDARE ȘI DE REFLECȚIE ALE PROFESORILOR DIN ROMÂNIA

 
Autori: Maria Kovacs, Ariana-Stanca Văcărețu

De la introducerea programului Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) (Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice - LSDGC) în România în 1997, numeroşi profesori de la diferitele niveluri ale sistemului de învățământ românesc – de la ciclul primar la învățământul superior – au făcut cunoștință cu el și mii de cadre didactice au parcurs acest program de formare continuă care se adresează profesorilor de toate disciplinele. Fără îndoială, terminologia introdusă de program în discursul profesional al cadrelor didactice – cum ar fi cadrul evocare-realizarea sensului-reflecție (ERR), denumirea a numeroase strategii de lectură, scriere, dezbatere și de învățare prin cooperare – este larg răspândită în întregul sistem de învățământ, fiind preluată într-un număr de publicații și promovată în proiecte educaționale cu acoperire națională care au avut componentă de formare a cadrelor didactice. Cu toate acestea, în contextul rezultatelor relativ slabe ale elevilor din România la evaluările internaționale comparative ale competențelor de literație din ultimul deceniu, precum și al atenției acordate de către Comisia Europeană încercărilor de a face din fiecare profesor un profesor de literație, ne-a interesat să aflăm care elemente ale programului RWCT sunt încă folosite de către cadrele didactice care au parcurs cursul LSDGC și cum anume sunt ele folosite.

ANALIZA MODALITĂŢILOR ACTUALE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ ÎN ROMÂNIA

 
Autor: Maria Kovacs, ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

În perioada decembrie 2009 – iunie 2010, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (ALSDGC) România implementează proiectul intitulat Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România.