Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

ANALIZA MODALITĂŢILOR ACTUALE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ ÎN ROMÂNIA

 
Autor: Maria Kovacs, ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

În perioada decembrie 2009 – iunie 2010, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (ALSDGC) România implementează proiectul intitulat Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România.

Coperta "Politics can be fun"
Copiii care nu merg la școală, O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial

ECHIPA DE AUTORI: Apostu Otilia, Balica Magdalena, Fartuşnic Ciprian, Florian Bogdan, Horga Irina, Voinea Lucian
Responsabil proiect din partea UNICEF: Luminiţa Costache, specialist politici sociale
CERCETĂTOR ASOCIAT: Jigău Mihaela

Conform statisticilor oficiale (INS 2011), în anul şcolar 2009/2010 1,4% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala. Adăugând la aceasta procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala (3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) avem un număr total de peste 44 mii de copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului gimnazial care sunt în afara sistemului de educaţie. Sunt cifre îngrijorătoare, care au crescut în ultimii ani într-un context economic defavorabil şi care ridică semne de întrebare cu privire la impactul politicilor promovate pentru acest grup ţintă.

Ghidul evaluatorului pentru utilizarea Validpack pentru validarea competenţelor psiho-pedagogice ale formatorului pentru adulţi

Scopul principal al proiectului VINEPAC a fost crearea unui set de instrumente pentru validarea competenţelor reale ale formatorilor. În acest material formatorii sunt definiţi ca traineri. Echipa de proiect VINEPAC s-a focalizat pe profilul de competenţă al trainerului, deoarece acesta este rolul cel mai frecvent efectuat de către formatorii implicaţi în pregătirea adulţilor. Un trainer se defineşte ca o persoană care proiectează şi desfăşoară activităţi didactice în vederea dezvoltării de competenţe şi deprinderi. Dezvoltarea demersului de validare a competenţelor formatorului pentru adulţi la nivel european contribuie semnificativ la profesionalizarea formatorilor şi la un management de calitate în domeniul educaţiei adulţilor în Europa.

IMPACTUL PROGRAMULUI RWCT ASUPRA PRACTICILOR DE PREDARE ȘI DE REFLECȚIE ALE PROFESORILOR DIN ROMÂNIA

 
Autori: Maria Kovacs, Ariana-Stanca Văcărețu

De la introducerea programului Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) (Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice - LSDGC) în România în 1997, numeroşi profesori de la diferitele niveluri ale sistemului de învățământ românesc – de la ciclul primar la învățământul superior – au făcut cunoștință cu el și mii de cadre didactice au parcurs acest program de formare continuă care se adresează profesorilor de toate disciplinele. Fără îndoială, terminologia introdusă de program în discursul profesional al cadrelor didactice – cum ar fi cadrul evocare-realizarea sensului-reflecție (ERR), denumirea a numeroase strategii de lectură, scriere, dezbatere și de învățare prin cooperare – este larg răspândită în întregul sistem de învățământ, fiind preluată într-un număr de publicații și promovată în proiecte educaționale cu acoperire națională care au avut componentă de formare a cadrelor didactice. Cu toate acestea, în contextul rezultatelor relativ slabe ale elevilor din România la evaluările internaționale comparative ale competențelor de literație din ultimul deceniu, precum și al atenției acordate de către Comisia Europeană încercărilor de a face din fiecare profesor un profesor de literație, ne-a interesat să aflăm care elemente ale programului RWCT sunt încă folosite de către cadrele didactice care au parcurs cursul LSDGC și cum anume sunt ele folosite.