Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Înțelegerea și combaterea VIOLENȚEI în școlile noastre. STUDIU COMPARATIV SERBIA, NORVEGIA ȘI ROMÂNIA

 
Autori: Maja Vitas, Barbara Sivertsen, Andra Tanase

Decembrie 2015

Aceste realități oglindesc nu doar o situație existentă în care o mare parte dintre copiii noștri trăiesc într-un mediu educațional distructiv datorită diverselor grade și forme de violență din viața lor școlară, dar și o situație din viitor, care trebuie deja luată în considerare și în legătură cu care trebuie deja acționat, pentru care trebuie să ne pregătim. Și totuși, multe din aceste realități nu sunt cunoscute sau pe deplin înțelese. În același fel, multe din posibilitățile de acțiune și din ce se întâmplă deja nu se analizează și nu se aduc suficient la cunoștința publicului. Puțini din cei implicați au sunt împuterniciți și sarcinile mult mai complexe sunt lăsate în mod normal pe seama ”suspecților obișnuiți”. Acest studiu adresează aceste probleme cheie oferind o abordare de specialitate a violenței din fenomenul școlar, reflectând asupra măsurii în care acest fenomen este înțeles în contextul școlar, oferind perspectivele și experiențele unora dintre persoanele cheie implicate și oferind exemple de practici.

Manualul LeWel Up - Învaţă să înveţi pentru muncă şi viaţă

 
Şi-au adus contribuţia: Maria Toia, Jim Bradley, Françoise Grudler Mayolet, Nils Bernhardsson, Tiina Jääger, Erle Nõmm, Javier Diez

Editori: Maria Toia şi Jim Bradley

Coordonatorul proiectului: Universitatea din Sterling, UK

Parteneri:
- Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (IREA), România.
- Institultul German de Educaţie a Adulţilor (DIE), Germania.
- CREA- Universitatea din Barcelona, Spania.
- Asociaţia Estoniană de Educaţie Nonformală a Adulţilor (ENAEA), Estonia.
- Espace Pédagogie Formation France (EPFF), Franţa

Acest material resursă se adresează celor care doresc să adauge o dimensiune legată de competenţa „a învăţa să înveţi” sau să încorporeze această abordare în activitate de predare. Manualul LeWel Up a fost conceput şi dezvoltat de către profesionişti în educaţia adulţilor (atât practicieni cât şi cercetători) provenind din organizaţiile partenere. Colecţia este concepută pentru o utilizare flexibilă şi adaptabilă pentru a se potrivi nevoilor cursanţilor incluşi în program. Activităţile din manual pot fi utilizate pentru a crea un program de sine stătător, prin implementarea tuturor unităţilor de la 1 la 10, sau, prin utilizarea doar a acelor activităţi care răspund cel mai bine nevoilor cursanţilor şi se potrivesc specificului actvităţii sau a programului de învăţare. Îi încurajăm, de asemenea, pe cei care folosesc manualul să-şi dezvolte propriile activităţi.

Participarea la educaţie în învăţământul secundar superior, O provocare pentru politicile curente în România

Echipa de autori: Ciprian FARTUŞNIC (coord.), Mihaela JIGĂU (coord.), Magdalena BALICA, Nicoleta CARAGEA, Marcela CĂLINECI, Irina HORGA, Georgeta ISTRATE, Speranţa ȚIBU
Coordonator UNICEF: Luminiţa COSTACHE, Specialist Educaţie

Acest studiu reprezintă o continuare şi o completare a unui studiu recent elaborat de UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), alături de Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia de Învăţământ Preuniversitar şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în cadrul iniţiativei globale derulate de UNICEF, în parteneriat cu Institutul de Statistică al UNESCO, privind copiii în afara sistemului de educaţie (Out Of School Children - OOSC)

Dacă studiul din 2012 s-a focalizat pe participarea la educaţie a copiilor de vârsta nivelului primar şi gimnazial de educaţie (7-14 ani), în acest caz am urmărit situaţia copiilor de vârsta învăţământului secundar superior (15-18 ani), pentru a obţine un tablou cat mai complet cu privire la acest fenomen, acoperind în întregime învăţământul primar şi secundar. Prin această lucrare urmărim astfel, pe baza unor date statistice relevante colectate anual de Institutul Naţional de Statistică, să realizăm o fotografie a stării de fapt privind participarea la educaţie a copiilor din această grupă de vârstă şi să înţelegem astfel mai bine situaţia copiilor care nu merg la şcoală. În consecinţă, am urmărit să evaluăm amploarea fenomenului de neparticipare şcolară a copiilor/tinerilor de vârsta învăţământului secundar superior, să explorăm unele caracteristici ale acestora, şi să identificăm bariere şi provocări în legătură cu participarea la educaţia de nivel secundar superior.

Politics can be fun - Manual pentru promovarea participării politice

© Drepturile de autor aparțin grupului de editori și autori.

Autori: Mihaela Böszörmenyi, Mariana Crașovan, Andreea Farcașiu, Françoise Grudler, Vladimir Hristov, Klaudia Kruszynska, Julio Pareja Cariñana, Mihai Predescu, Marianne Raeymaeckers, Judith Robinson, Simon Swierczewski, Hilde Van Eyken

Editori: Elena Lotrean și Radu Székely

Editor versiune limba română: Mihai Predescu

Traducere în limba română: Mihai Predescu

Coordonatorul proiectului: Institutul Român de Educație a Adulților, România

Managementul proiectului: Regius Yhtiöt, Finlanda

Istoric vorbind, umanitatea a funcţionat pe baza următoarei dileme: să își ia destinul în propriile mâini, colectiv sau să îl lase pe mâna celor care şi-au făcut o profesie din a conduce societăţi? În ultimele decenii, Europa s-a îndreptat rapid către o separare a persoanelor individuale de politica convenţională: forumurile politice tradiţionale au eşuat în motivarea şi implicarea majorităţii oamenilor în dezbatere. În plus, ascendentul economiei asupra fiecărui aspect al societăţii a condus, în mod paradoxal, la mutarea accentului de la interdependenţa dimensiunilor individuale, sociale şi politice ale societăţi. Arena politică, terenul „de acasă” al societăţii occidentale, a ajuns să fie văzută mai degrabă ca un rău necesar, decât ca un loc fundamental pentru dezvoltarea individuală şi socială.

PROIECTAREA STRATEGICǍ ȊN ORGANIZAŢIA ȘCOLARǍ

 
Autor: Mariana Dragomir

Din perspectiva calitӑţii educaţiei furnizate de cӑtre organizaţiile şcolare, în aşteptarea descentralizӑrii reale şi autentice, considerӑm cӑ managementul strategic trebuie sӑ cȃştige în importanţӑ şi eficienţӑ. Pe piaţa educaţionalӑ concurenţialӑ tot mai accentuatӑ, este imperativ ca şcolile sӑ se focalizeze pe probleme specifice pentru a se putea diferenţia în mod autentic de celelalte.

Scopul acestui ghid este de a sprijini managerii de şcoli sӑ-şi dezvolte competenţele de proiectare a planului strategic specific organizaţiei în care îşi desfӑşoarӑ activitatea.