Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

STUDIU NAŢIONAL PRIVIND PROFESIONIȘTII DIN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Autori:
MAGDALENA BALICA – coordonatoare
OTILIA APOSTU, CIPRIAN FARTUŞNIC, BOGDAN FLORIAN, ANDREEA SCODA

Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor, precum şi corelarea acestuia cu cerinţele existente la nivel European. În mod concret, proiectul vizează lansarea în dezbatere publică a unor scenarii privind sistemul naţional de profesionalizare a specialiştilor din domeniul educaţiei adulţilor, fundamentate pe date de cercetare referitoare la nevoile de formare iniţială şi continuă ale acestora. De asemenea, proiectul oferă un cadru de dezbatere naţională privind oportunitatea şi designul unui astfel de sistem de profesionalizare, implicând în acest fel toţi actorii interesaţi din diferite sectoare ale educaţiei adulţilor, atât publici, cât şi privaţi.

TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ PÂNĂ ÎN 2015 Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie

Coordonator: Ciprian FARTUŞNIC

Echipa de autori: Otilia APOSTU, Magda BALICA, Nicoleta CARAGEA, Bogdan FLORIAN, Georgeta ISTRATE, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

Pornind de la un raport comun din anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație şi a realizat o analiză a datelor dezagregate, la începutul anului 2010, UNICEF şi Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) au lansat Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie în vederea stimulării unor răspunsuri mai complexe, mai informate şi mai bine monitorizate la nivelul politicilor în legătură cu excluderea din sistemul de învățământ. Inițiativa se desfăşoară în 26 de state (Bangladesh, Bolivia, Brazilia, Cambogia, Columbia, Republica Democrată Congo, Etiopia, Ghana, India, Indonezia, Kîrgîzstan, Liberia, Mexic, Maroc, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Filipine, România, Sri Lanka, Sudanul de Nord şi de Sud, Timorul de Est, Tadjikistan, Turcia şi Zambia) şi are drept scop realizarea unei analize aprofundate a situației copiilor aflați în afara sistemului de educație, inclusiv a factorilor de excludere din sistemul de învățământ şi a actualelor politici ce vizează îmbunătățirea participării şcolare.