Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ PÂNĂ ÎN 2015 Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie

Coordonator: Ciprian FARTUŞNIC

Echipa de autori: Otilia APOSTU, Magda BALICA, Nicoleta CARAGEA, Bogdan FLORIAN, Georgeta ISTRATE, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

Pornind de la un raport comun din anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație şi a realizat o analiză a datelor dezagregate, la începutul anului 2010, UNICEF şi Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) au lansat Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie în vederea stimulării unor răspunsuri mai complexe, mai informate şi mai bine monitorizate la nivelul politicilor în legătură cu excluderea din sistemul de învățământ. Inițiativa se desfăşoară în 26 de state (Bangladesh, Bolivia, Brazilia, Cambogia, Columbia, Republica Democrată Congo, Etiopia, Ghana, India, Indonezia, Kîrgîzstan, Liberia, Mexic, Maroc, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Filipine, România, Sri Lanka, Sudanul de Nord şi de Sud, Timorul de Est, Tadjikistan, Turcia şi Zambia) şi are drept scop realizarea unei analize aprofundate a situației copiilor aflați în afara sistemului de educație, inclusiv a factorilor de excludere din sistemul de învățământ şi a actualelor politici ce vizează îmbunătățirea participării şcolare.

STUDIU NAŢIONAL PRIVIND PROFESIONIȘTII DIN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Autori:
MAGDALENA BALICA – coordonatoare
OTILIA APOSTU, CIPRIAN FARTUŞNIC, BOGDAN FLORIAN, ANDREEA SCODA

Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului naţional de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor din educaţia adulţilor, precum şi corelarea acestuia cu cerinţele existente la nivel European. În mod concret, proiectul vizează lansarea în dezbatere publică a unor scenarii privind sistemul naţional de profesionalizare a specialiştilor din domeniul educaţiei adulţilor, fundamentate pe date de cercetare referitoare la nevoile de formare iniţială şi continuă ale acestora. De asemenea, proiectul oferă un cadru de dezbatere naţională privind oportunitatea şi designul unui astfel de sistem de profesionalizare, implicând în acest fel toţi actorii interesaţi din diferite sectoare ale educaţiei adulţilor, atât publici, cât şi privaţi.

STRATEGII IDENTITARE ŞI EDUCAŢIE ŞCOLARĂ Raport de cercetare despre accesul copiilor romi la şcoală

 
Autori: VINCZE Enikő, HARBULA Hajnalka

Cercetarea care stă la baza acestui volum a fost realizată sub auspiciile proiectului EDUMIGROM: Diferenţe etnice în domeniul educaţiei şi perspective divergente pentru tineretul urban într-o Europă extinsă.

EDUMIGROM și-a propus să exploreze măsura în care politicile și practicile educaționale aparținând unor regimuri diferite ale bunăstării, protejează minoritarii etnici față de marginalizare și excluziune socială. Cercetarea observă: în pofida diferențelor privind dezvoltarea economică și sistemul politicilor publice, evoluțiile recente din statele membre ale Uniunii Europene conduc la consecințe similare în rândurile unor imigranți de generația a doua din partea vestică și a romilor din Europa Centrală și de Est. Ambele categorii fiind cetățeni cu drepturi depline în statele respective, ele par să aibă experiența unor noi și intensive forme ale separării involuntare, excluziunii sociale sau a statutului de cetățeni de mâna a doua.

Regional Analysis Report IREA, Romania - Open Educational Resources uptake in adult education

 
Autor: Maria Toia, Romanian Institute for Adult Education

This country report presents the data collected during the need analysis carried out by the Romanian partner IREA – Romanian Institute for Adult Education, on the use of OER in adult education.

As a research institute in the field of adult education, IREA aims to provide scientific and methodological support for all adult education institutions in Romania and to establish the link between the academics and practitioners in adult learning area. The overall research aim is to improve the quality of the education for adults, and to identify ways to enhance their ongoing participation in learning, and also for strengthening the lifelong learning dimension both at individual and institutional level.

Raport privind politicile publice naționale. Crearea rețelei naționale de şcoli experimentale, pilot şi de aplicație

Autor: Șerban Iosifescu

Propunere de politică publică: crearea rețelei naționale de școli experimentale, pilot și de aplicație

Necesitatea unei rețele naționale de școli pilot este justificată și prin caracterul monolitic al sistemului de învățământ, ceea ce îl face extrem de greu de reformat: orice schimbare într-un punct atrage după sine o reacție contrară, făcând intenția reformatoare irelevantă, ineficientă și, în cele din urmă, inutilă.

Politica publică pe care o promovăm se referă la înființarea a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație (UPEA), prin operaționalizarea Art. 26 din Legea Educației Naționale (LEN – Nr. 1/2011), care să facă posibilă atât pilotarea schimbărilor, înainte de generalizare, cât și reformarea sistemului de învățământ prin acumularea bunelor practici și extinderea lor treptată.