Alte resurse

Asociația Learn & Vision

Proiectarea strategică în organizația școlară

Autor: Mariana Dragomir

Din perspectiva calitӑţii educaţiei furnizate de cӑtre organizaţiile şcolare, în aşteptarea descentralizӑrii reale şi autentice, considerӑm cӑ managementul strategic trebuie sӑ cȃştige în importanţӑ şi eficienţӑ. Pe piaţa educaţionalӑ concurenţialӑ tot mai accentuatӑ, este imperativ ca şcolile sӑ se focalizeze pe probleme specifice pentru a se putea diferenţia în mod autentic de celelalte.

Scopul acestui ghid este de a sprijini managerii de şcoli sӑ-şi dezvolte competenţele de proiectare a planului strategic specific organizaţiei în care îşi desfӑşoarӑ activitatea.