CALIEDU – Prezentare proiect

Asociația Learn & Vision

„Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU)
– Rezumat proiect –

Proiectul „Masă critică pentru educație de calitate prin politici publice fundamentate prin cercetare” este un proiect iniţiat de Asociatia Learn&Vision în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Studiul Democratiei, are o durată de 12 luni, începând cu 1 aprilie 2015, şi este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.

Implementarea acestui proiect vine ca o necesitate, în mare parte din cauza lipsei coalizării actorilor neguvernamentali din domeniul educației care să se angajeze în elaborarea și promovarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări. Acest fapt favorizează modul în care se iau deciziile în sistemului de învățământ românesc, resimțindu-se acut lipsa unor cercetări la nivel national care să vizeze aspectele esențiale ale educației (acces, calitate, echitate), precum și lipsa datelor de evaluare privind impactul politicilor educaționale și al schimbărilor introduse. Acest lucru este evident si din raportul Education and Training in Europe 2020 – Responses from the EU Member States (Comisia Europeana/ EACEA/ Eurydice, 2013, p. 82), care include recomandarea specifica formulata pentru Romania (CSR 5) in vederea atingerii obiectivelor asumate pentru 2020 de a evalua impactul reformelor din invatamant. Cu toate acestea, și puținele studii de impact realizate sub egida Ministerului Educatiei sunt insuficient cunoscute din cauza accesibilitatii lor limitate.

În acest context, scopul principal al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a ONG-urilor educaționale naționale și regionale în dezvoltarea de politici educaționale fundamentate pe rezultatele unor cercetări, prin înființarea unei coaliții (CALIEDU).

În același timp, proiectul urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:
– dezvoltarea capacitatii de advocacy a coalitiei CALIEDU prin instruirea a cel putin 12 persoane resursă din cadrul ONG-urilor educationale în domeniul metodologiilor de cercetare educaţională şi în ciclul elaborării de politici publice;
– sprijinirea recunoaşterii efective a expertizei ONG-urilor în elaborarea politicilor publice prin realizarea unei platforme electronice care oferă resurse relevante (rapoarte de cercetare, metodologii de cercetare educaţională, articole ştiintifice, documente de poziţie) pentru factorii de decizie şi promotorii politicilor educaţionale şi facilitează comunicarea dintre diverşi factori implicaţi în elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor educaţionale (inclusiv profesori);
– promovarea, prin elaborarea unui document de poziţie CALIEDU şi prin susţinerea unei campanii de advocacy, a imperativului de a fundamenta deciziile de politică educaţională pe rezultatele cercetărilor, inclusiv prin realizarea unor studii de impact ale politicilor şi strategiilor implementate ulterior aderării României la Uniunea Europeană.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 12 ONG-uri selectate pentru formarea coaliției CALIEDU, împreună cu membrii și voluntarii acestora. În jurul acestei coaliții se va coaliza un alt grup de benficiari, constituit de cel puțin 12 instituții publice cheie din învățământ (țintim organizații precum Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Educației Naționale, universități, inspectorate școlare județene și Casele Corpului Didactic). În plus, datorită platformei online și a instrumentelor de diseminare, un procent de cel puțin 2% din totalul cadrelor didactice din România (aproximativ 4500 de persoane) vor avea acces la modele de design de cercetare educațională, precum și la o serie de alte resurse necesare în demersurile metodico-științifice ale acestora.

Afiș proiect

afis proiect