IMPACTUL PROGRAMULUI RWCT ASUPRA PRACTICILOR DE PREDARE ȘI DE REFLECȚIE ALE PROFESORILOR DIN ROMÂNIA


Download7
Stock
File Size0.00 KB
Create DateApril 28, 2016
Download

 
Autori: Maria Kovacs, Ariana-Stanca Văcărețu

De la introducerea programului Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) (Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice - LSDGC) în România în 1997, numeroşi profesori de la diferitele niveluri ale sistemului de învățământ românesc – de la ciclul primar la învățământul superior – au făcut cunoștință cu el și mii de cadre didactice au parcurs acest program de formare continuă care se adresează profesorilor de toate disciplinele. Fără îndoială, terminologia introdusă de program în discursul profesional al cadrelor didactice – cum ar fi cadrul evocare-realizarea sensului-reflecție (ERR), denumirea a numeroase strategii de lectură, scriere, dezbatere și de învățare prin cooperare – este larg răspândită în întregul sistem de învățământ, fiind preluată într-un număr de publicații și promovată în proiecte educaționale cu acoperire națională care au avut componentă de formare a cadrelor didactice. Cu toate acestea, în contextul rezultatelor relativ slabe ale elevilor din România la evaluările internaționale comparative ale competențelor de literație din ultimul deceniu, precum și al atenției acordate de către Comisia Europeană încercărilor de a face din fiecare profesor un profesor de literație, ne-a interesat să aflăm care elemente ale programului RWCT sunt încă folosite de către cadrele didactice care au parcurs cursul LSDGC și cum anume sunt ele folosite.